Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "about" na polski

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
care about 9963
Mandira, I should had read about about al-queda earlier...
Mandira, powinienem wcześniej poczytać o tej Al-kaidzie...
Geiss is sending signals about retirement, about succession.
Geiss wysyła sygnały na temat swojej emerytury, o swoim następcy.
You spoke very wisely about the Treaty, about enlargement and about the climate.
Bardzo obszernie wypowiedział się pan na temat traktatu, poszerzenia i klimatu.
So before you lie about lying about lying about lying about lying...
Więc zanim skłamiesz, że nie kłamałeś, że nie kłamałeś, że nie... kłama...
Cohesion policy is not just about financing; it is also about partnership between the various stakeholders.
Polityka spójności nie wiąże się jedynie ze środkami finansowymi, lecz dotyczy również partnerstwa różnych podmiotów.
Commissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Wspominała pani o komórkach pochodzących z krwi pępowinowej oraz ich przechowywaniu.
The violence in Tibet today is not only about human rights but also about power-sharing.
Dziś przemoc w Tybecie nie dotyczy tylko praw człowieka, ale także podziału władzy.
The European project is about integration and not about creating enclaves based on ethnic criteria.
Projekt europejski dotyczy integracji i nie polega na tworzeniu enklaw na podstawie kryteriów etnicznych.
A lot of people have talked about leadership this morning, about Europe leading.
Dziś rano wiele osób mówiło o przywództwie Europy.
This is not just about mandatory national requirements, but about specific projects.
Nie chodzi wyłącznie o obowiązkowe wymogi krajowe, ale raczej o konkretne projekty.
The Stockholm Programme may be about law, but it is not about justice.
Program sztokholmski może dotyczyć prawa, jednak nie chodzi w nim o sprawiedliwość.
We care about our fishermen and about the generations to come.
Troszczymy się o naszych rybaków i następne pokolenia.
I thought about what you said about getting married.
Myślałem o tym co powiedziałaś o małżeństwie.
Forget about that; this is about you.
Zapomnij o tym, to dotyczy ciebie.
This is about your guilt about wanting that model.
To wszystko przez twoje poczucie winy, że podoba ci się taki wzorzec.
I knew nothing about sales, even less about cars.
Nie wiedziałem nic na temat sprzedaży, jeszcze mniej o samochodach.
Putin cares more about maintaining power and influence than about resolving conflicts.
Putinowi bardziej zależy na utrzymaniu władzy i wpływów, niż na rozwiązywaniu konfliktów.
Look, I was thinking about our conversation today about Cal.
Myślałem o naszej dzisiejszej rozmowie w sprawie Cala.
I should have been more considerate about your feelings about gigi.
Powinienem bardziej rozumieć to, co czujesz z powodu Gigi.
Stop worrying about silverware and start thinking about passion.
Przestańcie się przejmować srebrną zastawą i zacznijcie myśleć o namiętności.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 635138. Pasujących: 635138. Czas odpowiedzi: 828 ms.

care about 9963

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo