Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "above ground" na polski

nad ziemią na powierzchni na powierzchnię
na ziemi
nad podłożem
użytkowa
ponad ziemią
od podłoża
nad powierzchnią ziemi
nadziemnych
ponad powierzchnią

Sugestie

The microphone shall be situated 1,2 metres above ground level.
Mikrofon znajduje się 1,2 m nad ziemią.
For everyone that parts, one stands above ground.
Dla każdej z części, jedna pozostanie nad ziemią.
Coin agreed to let us hunt above ground.
Coin pozwoliła nam polować na powierzchni.
He's using his powers above ground.
On używa swoich mocy na powierzchni.
You're not yet ready to go above ground.
Nie jesteście gotowi, by wyjść na powierzchnię.
Back above ground, food is rotting on supermarket shelves.
Wracając na powierzchnię, jedzenie zaczyna gnić na półkach supermarketów.
You can't get this color above ground.
Nie dostaniecie tego koloru nad ziemią.
Now that it knows it's got a food source above ground.
Teraz wie, że nad ziemią ma obfite źródło pożywienia.
Every day above ground is a good day.
Każdy dzień nad ziemią jest dobrym dniem.
The Extension Cable can be installed above ground or discreetly below ground.
Instalacja kabla przedłużającego może przebiegać nad ziemią lub dyskretnie pod ziemią.
I take it we're not above ground.
Zakładam, że nie jesteśmy nad ziemią.
The rift was active at these coordinates 200 feet above ground.
Szczelina była aktywna na tych współrzędnych około 60 metrów nad ziemią.
One of us went above ground against my word.
Jedno z nas poszło na powierzchnię wbrew moim słowom.
Tells you when you can be above ground.
Mówi Ci, kiedy możesz być na powierzchni.
You always get a better sense of the city travelling above ground.
Zawsze można lepiej poznać smak miasta podróżując nad ziemią.
Okay, bud. Let's keep him above ground.
Dobra, trzymajmy go nad ziemią.
We can hit them better when they're above ground.
Możemy uderzyć w nich mocniej gdy są nad ziemią.
Very smart, operating above ground.
Bardzo mądre, działać nad ziemią.
Diseased and starving, they rarely show themselves above ground.
Chorzy i zgłodniali, rzadko wychodzą na powierzchnię.
Look for any trains near the arena that go above ground.
Szukaj pociągów obok areny, które jeżdżą nad ziemią.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 283. Pasujących: 283. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo