Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "anything" na polski

Sugestie

7037
5526
2982
2777
2308
2049
Nothing about the room and anything related.
Nic na temat tego pokoju ani niczego z nim związanego.
He never took anything seriously either.
On tez nigdy nie brał niczego na poważnie.
More than anything else, early intervention is crucial.
Wczesna interwencja jest tu najbardziej potrzebna, bardziej niż cokolwiek innego.
Burgers, hotdogs - anything with meat.
Hamburgery, hot-dogi, cokolwiek z mięsem.
Anyway, if you need anything...
W każdym razie, jeżeli będziecie czegoś potrzebować...
See if anybody saw anything unusual.
Obadam, czy ktoś nie widział czegoś niezwykłego.
He'll never ask you anything unreasonable.
Już nigdy nie poproszę cię o zrobienie czegoś nierozsądnego.
Never had any adventures or did anything unexpected.
Nigdy nie mieliśmy żadnych przygód i nie robiliśmy niczego niespodziewanego.
If you need anything, ask me.
Jeśli czegoś wam trzeba, po prostu powiedzcie mi o tym.
He never finished anything except my notice.
Nigdy niczego nie kończył, z wyjątkiem mojego tekstu.
Touch anything, do anything but make the house shake.
Nie możesz niczego dotykać, robić cokolwiek poza wprowadzaniem domu w drgawki.
I never let anything come between friendship...
Nigdy nie pozwalam, by cokolwiek stanęło między mną a przyjacielem.
They can make it look like anything.
ONI mogą sprawić, by to wyglądało jak cokolwiek.
That matters more than anything else.
I to ma znaczenie większe niż cokolwiek innego.
I never thought anything would ever change.
Nigdy nie myślałam, że cokolwiek może to wszystko zmienić.
Crumbs you drop any time you eat anything.
Okruchami, które ty upuszczasz za każdym razem, kiedy cokolwiek jesz.
About not singing at school or anything.
O tym żeby nie śpiewać w szkole czy cokolwiek.
We must welcome anything which makes roads safer.
Musimy popierać wszelkie inicjatywy, które sprawiają, że drogi stają się bezpieczniejsze.
And for Christmas, Thanksgiving, anything.
W Boże Narodzenie, Święto Dziękczynienia, w jakiekolwiek dni.
Earth science couldn't build anything with those capabilities then.
Ziemscy naukowcy nie mogli zbudować czegokolwiek z takimi możliwościami tak dawno temu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 147059. Pasujących: 147059. Czas odpowiedzi: 337 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo