Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "appropriate" na polski

Wyszukaj appropriate w: Definicja Synonimy

Sugestie

7081
6755
3416
1405
1153
1100
Past experience has demonstrated that this arrangement was appropriate.
Doświadczenia z przeszłości pokazują, że ten tok postępowania jest odpowiedni.
They shall penalize non-compliance in an appropriate fashion.
W odpowiedni sposób stosują odpowiednie sankcje w razie stwierdzonych uchybień.
Neither of these are appropriate for a five-year-old girl.
Żaden z nich nie jest odpowiedni dla 5-letniej dziewczynki.
Insane seems a little more appropriate.
Ale "szalone" wydaje się bardziej odpowiednim słowem.
I didn't think the decorations were appropriate.
Powiedziałam mu, że uważam, iż te dekoracje nie są stosowne.
Then your meal choice is appropriate.
W takim razie twój posiłek dobrany jest stosownie.
I think we can decide what's appropriate.
Chyba możemy zdecydować, co jest na miejscu, a co nie.
I actually think that his response is fairly appropriate.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
This requires appropriate mitigation action by developing countries.
Wymaga to odpowiednich działań łagodzących ze strony krajów rozwijających się.
Adopt comprehensive anti-discrimination legislation and ensure appropriate institutional support for victims.
Przyjęcie kompleksowych przepisów prawnych o przeciwdziałaniu dyskryminacji i zapewnienie jej ofiarom odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego.
Urgent action to support investment in energy infrastructure is therefore appropriate.
Dlatego też należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu wsparcie inwestycji w dziedzinie infrastruktury energetycznej.
Failing immediate analysis, samples are stored by an appropriate method.
W przypadku niepowodzenia przeprowadzenia natychmiastowej analizy, próbki są składowane, wykorzystując odpowiednią metodę.
Treatment and negative control data are compared by appropriate methods.
Dane z grupy badanej oraz negatywnej są porównywane za pomocą odpowiednich metod.
I hope that appropriate measures are taken against Mr Martin.
Mam nadzieję, że wobec pana posła Martina zostaną podjęte odpowiednie kroki.
Women of child-bearing age must take appropriate measures.
Kobiety zdolne do posiadania potomstwa muszą stosować skuteczne środki antykoncepcyjne.
They shall bring legal proceedings as are necessary and appropriate.
O ile jest to konieczne, państwa członkowskie wszczynają odpowiednie postępowanie sądowe.
Therefore appropriate supportive measures should be instituted.
Nie ma swoistego antidotum na rysperydon, dlatego należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące.
To conduct physician surveys to monitor appropriate use.
Przeprowadzenie sondaży wśród lekarzy w celu monitorowania właściwego stosowania leku.
The Committee may call upon appropriate expertise where necessary.
Komitet może, w razie konieczności, oprzeć się na odpowiednim doświadczeniu.
Treatment-related lipid elevations should be managed as clinically appropriate.
Zwiększenie stężenia lipidów, związane z terapią, należy leczyć zgodnie z zaleceniami klinicznymi.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29398. Pasujących: 29398. Czas odpowiedzi: 283 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo