Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: approximately eur
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "approximately" na polski

około
mniej więcej
jakieś
średnio
maksymalnie
przybliżeniu ok okolo
wynosi
odległości
przybliżonych
blisko

Sugestie

The gender gap is approximately two percentage points.
Różnica między kobietami i mężczyznami wynosi około dwa punkty procentowe.
In 2002 production was approximately 13400000 tonnes.
W roku 2002 produkcja węgla wyniosła około 13400000 ton.
2,500 years before you... approximately.
Dwa i pół tysiąca lat przed tobą mniej więcej.
Based on current experience the timing between different baselines can be estimated to be approximately four to five years for ETCS and approximately two years for GSM-R.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, czas między publikacją kolejnych wersji podstawowych to mniej więcej od czterech do pięciu lat dla ETCS oraz około dwa lata dla GSM-R.
Each vial contains approximately 17 mg sodium.
Substancja pomocnicza: każda fiolka zawiera około 17 mg sodu.
Absorption Maximum plasma levels are reached approximately 6 hours after administration.
Wchłanianie Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje po około 6 godzinach od podania.
One dose contains approximately 1.1 g sodium.
Jedna dawka zawiera około 1, 1 g sodu.
The time to maximum concentration is approximately 0.5 hours.
Czas do wystąpienia maksymalnego stężenia wynosi około 0, 5 godziny.
Repeat clipping or shaving is usually needed at approximately weekly intervals.
Na ogół konieczne jest powtarzanie przycinania lub golenia sierści w odstępach około jednego tygodnia.
There are approximately 1,000 voices overlapping.
Słyszę około tysiąca nakładających się na siebie głosów.
Your body consists approximately 73.2 % water.
Twoje ciało składa się z około 73,2% wody.
There are now approximately 70-80 Apostolic churches across Australia.
Obecnie w Australii istnieje około 70-80 kościołów pod nazwą Apostolic Church.
Parts were transferred approximately five feet in 1.2 seconds.
Części przenoszone są na odległość około 1,5m w ciągu 1,2 sekundy.
It has helped approximately 600 people worldwide until 1996.
Przyczynił się on do około 600 osób na całym świecie do roku 1996.
Löfs paints approximately 100 truck chassis annually.
Löfs maluje około 100 podwozi do samochodów ciężarowych rocznie.
Each activity takes approximately 20-30 minutes.
Każde z tych ćwiczeń zajmie około 20-30 minut.
Michael, they're approximately two-and-a-half blocks ahead.
Michael, są około dwa i pół bloku przed nami.
The airline operates currently approximately 150 European destinations.
Obecnie to przedsiębiorstwo lotnicze obsługuje około 150 połączeń na trasach europejskich.
In 2012 imports increased considerably to approximately 250000 pieces.
W 2012 r. przywóz znacznie wzrósł do około 250000 sztuk.
There are approximately 3000 professional licensed fishermen in Sweden and of these approximately 2000 are currently operating.
W Szwecji jest około 3000 zawodowych licencjonowanych rybaków, z czego około 2000 jest obecnie czynnych zawodowo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9059. Pasujących: 9059. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo