Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bolt" na polski

Zobacz także: lightning bolt
Wyszukaj bolt w: Definicja Synonimy
piorun
śruba
rygiel
zamek
bolec
grom
Bolt
Piorunie
nożyce śruby
śrubę
pioruna
błyskawicę
śrub
Bolta

Sugestie

101
Zeus' bolt is the most powerful weapon ever created.
Piorun Zeusa to najpotężniejsza broń, jaka kiedykolwiek powstała.
One more bolt and my young will live.
Jeszcze jeden piorun i moje dzieci ożyją.
KakBo? The nut and bolt don't match.
Nakrętka i śruba nie pasują do siebie.
Push down and move the bolt forward.
Naciśnij w dół i przesuń rygiel naprzód.
It was hooked on a protruding bolt.
To było uzależnione od wystający rygiel.
You knew every bolt and nut in those corridors.
Znasz każdy kąt w tych korytarzach.
It could be a nut or a bolt.
To może być nakrętka czy śruba, a nawet paczka orzeszków.
It was like a bolt of lightning kick-started my heart.
To było jak rażenie piorunem ruszyło moje serce.
It was a bolt from the blue.
To było jak grom z jasnego nieba.
Metal, possibly with some bolt action.
Metal, z jakimiś gładkimi krawędziami.
There's a welding torch, bolt cutters, a sledgehammer...
Jest palnik, przecinak, młot pneumatyczny...
There's bolt cutters in that tool bag.
W tej torbie są szczypce do prętów.
Neighbors saw him bolt out the front door after they heard a gunshot.
Sąsiedzi widzieli, jak wybiegł frontowymi drzwiami po tym, jak usłyszeli strzał.
He tried to bolt when we picked him up.
Próbował się zaryglować, kiedy do niego przyjechaliśmy.
I'm giving you three minutes to throw the bolt.
Macie trzy minuty, by otworzyć drzwi.
Don't anyone bolt for freedom.
Niech żadna nie czmychnie na wolność.
I need my bolt gun and ice axe.
Potrzebuję pistoletu do kołków i siekierkę.
It's like a bolt of lightning.
To jest jak błyskawica Mam pomysł.
You have shot your last bolt, Miss Havelock.
Wystrzeliłaś swoją ostatnią strzałę, panno Havelock.
Look what I found on the threading of that iron bolt.
Zobacz, co znalazłem na gwincie tej śruby.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 922. Pasujących: 922. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo