Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bruise" na polski

He's got a pretty nasty bruise on his jaw.
Ma dość brzydki siniak na szczęce.
It's more a rash than a bruise.
To bardziej jak wysypka niż siniak.
In the original photograph, it would've looked like a severe bruise.
Na oryginalnej fotografii, to mogło wyglądać na poważne stłuczenie.
Small bruise on the fingertip, but no outward signs of trauma.
Małe stłuczenie na koniuszku palca, ale brak zewnętrznych oznak urazów.
It's like a bruise with veiny strands.
To jakby siniec z promienistymi żyłkami.
Anyways I noticed Mr. Nightingale had a bruise on his cheek.
Zauważyłem, że pan Nightingale ma siniec na policzku...
Long bruise there, as if the killer had his arm around her neck.
Długi siniak tutaj, jakby morderca zacisnął ręce wokół jej szyi.
That bruise on his cheek's a week old.
Ten siniak, na jego policzku ma co najmniej tydzień.
This bruise is not specific enough to identify the shoe.
Ten siniak nie jest wystarczająco specyficzny by zidentyfikować but.
Explains Jason's bruise in P.D.
To wyjaśnia siniak Jasona na posterunku.
See, a large bruise covers the entire side of his face.
Widzisz, duży siniak obejmuje całą stronę twarzy.
There's a perimortem bruise near the depression fracture.
Tu jest przedśmiertny siniak, niedaleko złamania.
Well, it's not broken, just a bad bruise.
Cóż to nie złamanie, jedynie brzydki siniak.
But it's probably just a bruise from when I fell down.
Ale prawdopodobnie to tylko siniak od upadku.
The kick must have caused some sort of internal bruise.
Kopnięcie musiało wywołać jakieś wewnętrzne stłuczenie.
X-rays reveal several broken ribs and he's got a bruise on his forehead.
Rentgen ujawnił kilka złamanych żeber... I ma stłuczenie na czole.
Here's the bruise I was telling you about.
Tutaj jest to stłuczenie, o którym wam mówiłam.
The weird bruise on your neck and a bad excuse from you.
Dziwny siniak na twojej szyi i twoje kiepskie wytłumaczenie.
That bruise on Vivian's cheek is driving me crazy.
Siniak na policzku Vivian doprowadza mnie do szału.
Couple cracked ribs and a big, disgusting bruise.
Dwa pęknięte żebra i duży, obrzydliwy siniak.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 675. Pasujących: 675. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo