Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "bullying" na polski

Wyszukaj bullying w: Definicja Synonimy
nękanie
przemoc
gnębienie
prześladowanie
zastraszanie
znęcanie się
znęcania się
tyranizowania
znęca się nad
zastraszania
terroryzować
dręczenie
nękaniu
nękania
przemocy
In a way, their bullying wasn't enough.
Na swój sposób, ich nękanie nie wystarczyło.
We think that bullying is bad.
Uważamy, że gnębienie jest złe.
We all know that bullying has become an epidemic.
Wszyscy wiemy, że gnębienie stało się epidemią.
They were everywhere, bullying and arrogant.
Wszędzie było ich pełno, aroganckich i pewnych siebie.
It may have been bullying, but...
To mogło być znęcanie się, ale...
You ladies know that bullying and suicides have become problems.
Wiecie, że znęcanie się i samobójstwa stały się problemem.
Was there bullying? listen to you third year students.
Znęcali się? posłuchajcie uczniów klas trzecich.
Essentially, I disapprove of bullying.
Ma nadwagę i nie przyjmuje notatek.
No. You can't stop bullying.
Nie, nie można zatrzymać nękania.
Only that she thinks Thomas is bullying William.
Tylko myśli, że Thomas znęca się nad Williamem.
Actually, they should be glad you're not bullying them.
Powinni się cieszyć, że ja ich nie terroryzowałem.
When I was a kid, I like fighting and bullying others.
Kiedy byłem dzieckiem, lubiłem się bić i terroryzować innych.
You know, the great Harvey Specter bullying a humble cab driver.
Wielki Harvey Specter znęca się nad taksówkarzem.
There's a girl bullying me.
Jedna dziewczyna znęca się nade mną.
They say I'm bullying them.
Powiedziały, że się nad nimi znęcam.
Never came up in the first investigation, you bullying them.
Nigdy nie wyszło na jaw podczas pierwszego śledztwa, że ich straszyłeś.
Today, we will have an assembly on the subject of bullying.
Dzisiaj odbędzie się apel... na temat gnębienia.
This video can change how people think about bullying.
Ten klip zmieni sposób, w jaki ludzie myślą o gnębieniu.
I'm sure it'll lead to bullying.
Jestem pewna że doprowadzi to do znęcania.
He exhibited signs of it early on, killing animals and bullying kids at school.
Przejawiał to dość wcześnie, zabijał zwierzęta, dręczył dzieci w szkole.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 378. Pasujących: 378. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo