Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "but there's nothing" na polski

ale nic nie ale nie ma nic
ale nie ma to
ale nie ma niczego
ale tu nie ma nic
ale teraz nic nie
ale to nie jest nic
ale teraz już nic
ale tam nie ma nic
a tu nic
ale nie ma tu nic

Sugestie

You may be right but there's nothing we can do.
Możesz mieć rację, ale nic nie możemy zrobić.
I appreciate it, but there's nothing you can do here.
Doceniam to, ale nic nie możesz tu zrobić.
Yes, but there's nothing between them.
Tak ale nie ma nic między nimi.
I'm sorry, but there's nothing more satisfying than being a good person.
Przepraszam, ale nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż bycie dobrym człowiekiem.
The law firm does some corporate stuff, some immigration work, but there's nothing to indicate any involvement in something like this.
Firmy prawnicze mają jakieś korporacyjne sprawy, praca związana z imigracją, ale nie ma nic, - co może być powiązane z czymś takim.
And now she blames herself for what happened, but there's nothing that could have saved me.
Wiem, że czuje się winna, ale nic nie mogło mnie ocalić.
He's my best friend, but there's nothing we can do. It's too late.
To mój najlepszy przyjaciel, ale nic nie możemy zrobić.
I know it's frustrating, but there's nothing we can do.
Wiem, że to frustrujące, ale nic nie możemy zrobić.
Maybe Chuck's right, but there's nothing you can do to stop it without the code.
Może i Chuck ma rację, ale nic nie da się zrobić bez kodu.
I sincerely sympathize with you, but there's nothing I can do.
Szczerze ci współczuję, ale nic nie mogę zrobić.
I tried facial recognition, but there's nothing.
Przepuściłem to przez system rozpoznawania twarzy, ale nic nie znalazłem.
We searched everywhere, but there's nothing here.
Wszystko przeszukaliśmy, ale niczego tu nie ma.
Excuse me, but there's nothing dull about Hardy.
Przepraszam, ale Hardy nie jest nudny.
I've checked all the known frequents but there's nothing.
Szukałem po różnych częstotliwościach i nic.
Sorry, but there's nothing more I can do for Manseh.
Przepraszam, ale nie mogę zrobić niczego więcej dla Manseh.
Yes, but there's nothing between them.
Tak, ale nic między nimi nie ma.
I'm an analyst but there's nothing to analyse.
Jestem analityczką, a nie ma tu nic do analizowania.
State troopers are helping with the search, but there's nothing yet.
Stanowi pomagają w poszukiwaniach, ale póki co bez rezultatu.
I understand, but there's nothing to support your theory.
Rozumiem, ale nie ma co podtrzymywać twojej teorii.
Thank you... but there's nothing you can do.
Dziękuję... ale nie ma nic co mógłbyś zrobić.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 699. Pasujących: 699. Czas odpowiedzi: 487 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo