Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: can't
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ca" na polski

Sugestie

(ca) the Eco-Innovation Programme.
(ca) program na rzecz innowacji ekologicznych.
(ca) supporting the development of eco -innovative products and practices.
(ca) wspieranie rozwoju innowacyjnych ekologicznie produktów i praktyk.
The human body consists ca 70 trillions cells.
Ludzki organizm składa się z ok. 70 bilionów komórek.
The retention time of lactose is ca. 11 min.
Czas retencji laktozy wynosi ok. 11 min.
But a lot of professional players in Europe (ca.
Jednakże wielu zawodowych piłkarzy w Europie (ok.
(ca) Enhancement of cooperation with the neighbouring countries in the framework of return management.
(ca) wzmocnienie współpracy z sąsiednimi krajami w ramach zarządzania powrotami.
(ca) To encourage citizens to live together peacefully and to integrate.
(ca) Propagowanie pokojowego współżycia i integracji obywateli.
(ca) specify the degree of product variability allowed during the period of validity.
(ca) określa stopień dopuszczalnych zmian produktu w okresie ważności.
(ca) the repeated re-use of the animal is supported by veterinary examination.
(ca) za wielokrotnym ponownym wykorzystywaniem zwierzęcia przemawia badanie weterynaryjne.
(ca) there are no significant negative effects on water resources.
(ca) nie występuje znaczący negatywny wpływ na zasoby wodne.
Export volumes have remained stable and absorb ca. 25 % of production.
Wielkość eksportu utrzymuje się na stabilnym poziomie i stanowi ok. 25 % produkcji.
The revision resulted in an estimated employment of ca. 22000 people.
W wyniku tej weryfikacji zatrudnienie oszacowano na ok. 22000 osób.
(ca) Evaluation of the potential environmental risks posed by the medicinal product.
(ca) Ocena potencjalnego ryzyka jakie dany produkt leczniczy stanowi dla środowiska naturalnego.
At Volkswagen, PSI Group has deployed ca. 20 different IT solutions.
Grupa PSI wdrożyła dla koncernu Volkswagen ok. 20 różnych rozwiązań informatycznych.
(ca) providing a report on the differences in regulatory practices and proposals for achieving convergence between those practices.
(ca) przedstawianie sprawozdań dotyczących różnic w praktykach regulacyjnych oraz propozycji osiągnięcia spójności tych praktyk.
temperature sensor with cable ca 4 m
czujnik temperatury z przewodem ok. 4 m
The most interesting interior furnishing element is an early-baroque altar made ca. 1640.
Najciekawszym elementem wyposażenia wnętrza jest wczesnobarokowy ołtarz z ok. 1640 r.
You have said that there are ca. 800 fathers.
Powiedział Ojciec, że jest Was ok. 800.
Taxi ca 25eur for 4 persons.
Ca taksówką 25eur dla 4 osób.
The agreement is worth ca. PLN 6 million.
Wartość kontraktu wynosi ok. 6 mln zł.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2842. Pasujących: 2842. Czas odpowiedzi: 285 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo