Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "circa" na polski

ok
circa
ca
Date of birth: circa 1944.
Data urodzenia: ok. 1944 roku.
These standards were first developed in France circa 1798 during the French revolution.
Standardy te zostały po raz pierwszy opracowane we Francji ok 1798 podczas rewolucji francuskiej.
My Parisian audio diary, circa march 1983.
Mój paryski dziennik audio, circa marzec 1983.
This is the Fiestaware Christmas Gnome, circa 1941.
To Bożonarodzeniowy Krasnal z Fiestaware, circa 1941.
Descendants of Jan Gnatowski (circa 1670)
potomkowie Jan Gnatowskiego (ca. 1670)
Descendants of Stefan Gnatowski (circa 1666)
potomkowie Stefan Gnatowskiego (ca. 1666)
Disquisitiones generales circa superficies curva (1828) was his most renowned work in this field.
Disquisitiones Generales circa superficies curva (1828) był jego najbardziej znane prace w tej dziedzinie.
Starting at 10,00 circa si svolgeranno [...]
Począwszy od 10,00 circa si svolgeranno [...]
Shaanxi Provincial History Museum thanks to the Neolithic period instruments, Zhang fangs. 3,000 BC to circa 2100's.
Muzeum Historii Prowincji Shaanxi dzięki okresu neolitu do instrumentów, Zhang Kły. 3.000 pne do ok. 2100.
Brief History:Armenids originated circa 60,000 years ago from the proto-Khoisanid race (a primitive human model from Africa, of which few remain today).
Krótka historia:Ormianidzi powstali ok. 60.000 lat temu z rasy proto-Hotentoidów (prymitywny model człowieka z Afryki, z którego niewielu przetrwało do dziś).
The Prus Society manifests the necessity of Ancient Prusians circa 1000000 in German Federal Republic to have a national minority status, and their presence in Bundestag.
Domagamy się również, statusu mniejszości dla circa miliona potomków Starożytnych Prusów zamieszkujących aktualnie w Republice Federalnej Niemiec i ich reprezentacji w Bundestagu.
The local mononave church, with a lower and narrower rectangular presbytery, was built circa 1300.
Jednonawowy kościół - z niższym i węższym, prostokątnym prezbiterium - został wybudowany ok. 1300 r.
The number of passengers for this route grows annually by circa 17% on average.
Co roku liczba pasażerów na tej trasie rośnie średnio o ok. 17%.
The next item up for bid is an exquisite Japanese carving, circa 1700, a rare relief of a Shinto goddess very richly detailed.
Następny wystawiany przedmiot to znakomita japońska rzeźba, circa 1700. Rzadko spotykany posążek bogini Shinto, oddany z wielką dokładnością.
Mikolaj III von Pfeilsdorf Pilewski circa born 1420? died 03.1478 - Anna Machwitz
Mikołaj III von Pfeilsdorf - Pilewski circa ur. 1420? zm. 03.1478 - Anna Machwitz
The sale of circa EUR 12,2 billion of deposits and of circa EUR 15,9 billion of NAMA bonds of both entities was completed [20] on 24 February 2011.
Sprzedaż depozytów o wartości ok. 12,2 mld EUR i obligacji NAMA o wartości ok. 15,9 mld EUR obu podmiotów zakończono [20] dnia 24 lutego 2011 r.
Early Ming dynasty, circa 1400.
Wczesna dynastia Ming, z około 1400 roku.
Queen Village bullies and thugs, circa 1964.
Bandziory z Queen Village z roku 1964.
This is the Fiestaware Christmas Gnome, circa 1941.
To jest ceramiczny, świąteczny skrzat, z około 1941.
Goodfire steel-belted radials, circa 2006.
Stalowane opony radialne Goodfire z około 2006 roku.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 274. Pasujących: 274. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo