Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "contusion" na polski

stłuczenie
uraz
obrażenie
kontuzję
kontuzja
Yes, there is an old contusion.
Tak, to jest stare stłuczenie.
There's a contusion on the subject's right patella.
Na prawej łopatce obiektu jest stłuczenie.
Well, you still have a pretty bad spinal contusion.
Wciąż masz dość mocny uraz kręgosłupa.
COD is most likely contusion of the brain and a subdural hemorrhage.
Przyczyną zgonu jest najprawdopodobniej uraz mózgu i krwiak podtwardówkowy.
I also noticed this... significant contusion, possibly from a handprint.
Zauważyłem jeszcze to... Znaczące obrażenie, możliwe od ścisku dłoni.
Additionally, there is a small contusion on the side of her head, not caused by the fall.
Uzupełniając, Mamy tutaj także małe obrażenie na boku głowy, nie spowodowane przez upadek.
I measured the contusion we found on the skull.
Zmierzyłem uraz, który znaleźliśmy na czaszce.
And their son, Cameron - another head contusion.
I ich syn, Cameron, następny uraz głowy.
Your baby has a slight brain contusion.
Twoje dziecko ma lekkie stłuczenie mózgu.
Cause of death, contusion to the brain and subdural hemorrhaging.
Przyczyna śmierci, uraz mózgu i wykrwawienie.
Besides the laceration, he's got at least one broken rib and a nasty contusion.
Poza raną, ma przynajmniej jedno złamane żebro i paskudne stłuczenie.
C.T. shows an extensive contusion in the left temporal region.
Na tomografii wyszło rozległe stłuczenie lewej skroni.
Sometimes the contusion is so severe that the nerves, they get sheared.
Czasami stłuczenie powoduje że nerwy się ścinają.
Impact caused a severe contusion to the spinal cord.
Siła uderzenia spowodowała poważne stłuczenie rdzenia kręgowego.
He has a sizable contusion on the back of his head.
Ma pokaźne stłuczenie z tyłu głowy.
My diagnosis... hematoma, contusion.
Moja diagnoza: krwiak, stłuczenie.
I also found a large contusion on her head.
Znalazłem, też duże stłuczenie na jej głowie.
This contusion's at least three weeks old.
Ten uraz ma przynajmniej 3 tygodnie.
You have to see this anterior rectus sheath contusion.
Musisz zobaczyć to stłuczenie mięśni brzucha.
Probable lung contusion, but no pneumo.
Stłuczenie płuc, ale to nic poważnego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 170. Pasujących: 170. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo