Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "correspondence" na polski

Zobacz także: correspondence between
Wyszukaj correspondence w: Definicja Synonimy
korespondencja
zgodność
korespondencyjne
korespondencyjnej
korespondencji korespondencję zgodności
korespondencyjnie
korespondencyjny
powiązanie

Sugestie

132
Cross reference correspondence with vegas postmarks.
Korespondencja w tym stylu ze stemplami z Vegas.
My correspondence with my husband is more important than I can say.
Moja korespondencja z mężem jest ważniejsza, niż cokolwiek.
Computer, access correspondence files, Lt Aquiel Uhnari.
Komputer, otwórz pliki korespondencyjne Uhnari.
Companies shall decide whether and how they make use of voting by correspondence.
Spółki podejmują decyzję o tym, czy i w jaki sposób wykorzystywane jest głosowanie korespondencyjne.
And all of your subsequent correspondence has been via e-mail or through one of his legion of personal assistants.
Cała twoja późniejsza korespondencja została przeprowadzona e-mailem przez legion jego osobistych asystentów.
Must be some pretty thrilling correspondence.
Musisz to być bardzo podniecająca korespondencja.
I would appreciate it if you did not have your personal correspondence sent here.
Byłabym wdzięczna, gdyby nie przychodziła tutaj twoja prywatna korespondencja.
Must be some pretty thrilling correspondence.
To musi być jakaś ekscytująca korespondencja.
All of your correspondence over the last year with your brother was monitored.
Cała pani korespondencja z bratem była monitorowana.
Our exciting correspondence is in that box.
Nasza ekscytująca korespondencja jest w tym pudle.
This correspondence was passed to insurance division, now transferred to the Treasury.
Korespondencja ta została przekazana do wydziału ubezpieczeń, przeniesionego obecnie do Ministerstwa Skarbu. (rozdz.
All correspondence to and from the Chairman of the Joint Committee shall be forwarded to both Secretaries.
Wszelka korespondencja przewodniczącego Wspólnego Komitetu jest przekazywana do obydwu sekretarzy.
This voluminous bureaucratic correspondence must stop.
Ta obszerna korespondencja biurokratyczna musi się zakończyć.
All correspondence relating to a consultation shall bear the latter's number and an indication of the country of destination.
Cała korespondencja odnosząca się do konsultacji oznaczona jest numerem listu oraz wskazuje kraj przeznaczenia.
Written submissions, questionnaire replies and correspondence
Wnioski pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencja
This file has the pleading... and correspondence.
Tu jest obrona... i korespondencja.
And so began our one-sided correspondence.
I tak rozpoczęła się nasza jednostronna korespondencja.
All correspondence addressed to the EPA Committee shall be directed to its Secretary.
Wszelka korespondencja adresowana do Komitetu UPG jest kierowana do jego sekretariatu.
Yet, as Rohan's correspondence with the queen grew more intimate...
Korespondencja Rohana do królowej stawała się coraz bardziej intymna...
Now, all correspondence out of Sentronics is screened and redacted for sensitive information.
Cała korespondencja wychodząca z Sentronics jest sprawdzana pod kątem wrażliwych informacji.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 859. Pasujących: 859. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo