Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "date" na polski

Zobacz także: date of to date
Wyszukaj date w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

+10k
3133
first date 1088
This date could be reviewed if necessary.
W razie potrzeby data ta mogła zostać poddana przeglądowi.
Production date where available as indicated on the label.
Data produkcji jeżeli jest znana, zgodnie z tym, co wskazano na etykiecie.
This is the worst date ever.
To chyba jest najgorsza randka, jaką miałam w życiu.
I thought our date was Tuesday.
Myślałam, że nasza randka jest we wtorek.
Final date for receipt of tenders.
Ostateczny termin przyjmowania wniosków o udział w procedurze.
Flight number, date, airline.
Numer lotu, data, nazwa linii lotniczych.
On this model no expiry date is indicated.
Na tym wzorze nie jest podawana data wygaśnięcia prawa jazdy.
Expiry date: 29 February 2016.
Data utraty ważności: 29 lutego 2016 r.
Issue date and maturity date for debt securities.
Data emisji i termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych.
The date on the left is later than the date on the right. Please re-enter the dates, so that the left side date will be earlier than the right side date.
Data z lewej strony jest późniejsza niż data z prawej strony. Proszę wprowadzić ponownie daty, tak aby data z lewej strony była wcześniejsza niż data z prawej strony.
"Refund valid on (date), advance fixing on (date), valid until (date)" shall be entered in box 22 of the certificate.
W rubryce 22 świadectwa wpisuje się "Refundacja ważna, dnia (data), wcześniejsze ustalenie, dnia (data), ważne do (data)".
That date was initially set in Directive 98/8/EC as the date by which that Directive had to be transposed into national legislation.
Data ta została ustanowiona pierwotnie w dyrektywie 98/8/WE jako data ostatecznej transpozycji dyrektywy do prawodawstwa krajowego.
Sampling date date the sample was taken.
Data pobrania próbki dzień, w którym pobrano próbkę.
Carol, I have a date.
Będziesz musiała spalić jej te cholerne buty... Carol, mam randkę.
Please don't date my teacher.
Proszę, nie umawiaj się z moją nauczycielką.
Appropriate date for entry into force.
Ustalenie odpowiedniego, konkretnego terminu wejścia w życie.
This terminal date should be 31 March 2005.
Wspomnianą datą końcową powinien być dzień 31 marca 2005 r.
Miranda ended her first date with Captain Crunch.
A mówiąć o gorączce... Miranda kończyła pierwszą randkę z Kapitanem Crunch'em.
We decided we could date other people...
Postanowiliśmy, że możemy spotykać się z innymi ludźmi...
Tom thinks he could date a disabled person.
Tom uważa, że mógłby się umawiać z osobą niepełnosprawną.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27179. Pasujących: 27179. Czas odpowiedzi: 228 ms.

first date 1088

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo