Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "develop" na polski

Zobacz także: to develop
Wyszukaj develop w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

He's going to help us develop an economic strategy.
Zaproponował, że pomoże nam opracować strategię ekonomiczną.
The Commission should develop the design for such a logo.
Komisja powinna opracować projekt takiego logo.
The European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Europejska Agencja Obrony będzie rozwijać zdolności wojskowe w zakresie obserwacji przestrzeni kosmicznej.
And later, we will further develop...
A później, będziemy dalej rozwijać...
So we think this will help develop memory earlier in life.
Uważamy więc, że to pomoże wcześniej rozwijać pamięć.
Find some kid, develop the talent.
Znajdź jakiś dzieciak, rozwijać talent.
The Danube Strategy can also help develop new gas or oil supply routes.
Strategia na rzecz Dunaju również może pomóc opracować nowe szlaki dostaw gazu lub ropy.
It is essential that we rapidly develop a management system for the control and optimisation of food prices.
Trzeba szybko opracować system zarządzania cenami żywności, ich kontroli i optymalizacji.
The Commission may also develop reference documents for cross-sectoral use.
Komisja może również opracować dokumenty referencyjne do użytku międzysektorowego.
Europe must develop more competitive technologies up to patented prototype stage.
Europa musi opracować bardziej konkurencyjne technologie aż do etapu prototypu podlegającego opatentowaniu.
These people must develop their own countries.
Ci ludzie muszą pracować na rzecz rozwoju własnych państw.
As the Minister just said, terrorists develop.
Jak przed chwilą powiedział pan minister, terroryści rozwijają się.
Many cultural relations develop entirely free of government planning or regulation.
Wiele stosunków kulturowych rozwija się całkowicie niezależnie od rządowego planowania i regulacji prawnych.
Patients who develop fever should promptly seek medical attention.
Pacjenci, u których pojawiła się gorączka, powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
They will frequently develop affinity relationships with conspecifics.
Zwierzęta te często wykształcają przyjacielskie związki z przedstawicielami tego samego gatunku.
Patients may develop antibodies to AVONEX.
U leczonych pacjentów mogą powstać przeciwciała przeciw produktowi AVONEX.
Young children may not develop jaundice.
U małych dzieci żółtaczka może w ogóle się nie pojawić.
Serum neutralising antibodies against interferon beta-1a may develop.
W surowicy mogą powstawać przeciwciała neutralizujące, skierowane przeciw interferonowi beta- 1a.
Those sequences determine how we develop physically.
Od tych sekwencji zależy, jak się rozwijamy fizycznie.
Therefore, IASC will develop proposals in this area.
W związku z tym KMSR (IASC) opracuje propozycje w tej materii.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4954. Pasujących: 4954. Czas odpowiedzi: 256 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo