Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "enter it" na polski

wprowadzić go
wpisać go
go wprowadzić
go zgłosić
niego wejść
wprowadź je
tam wejść
puściłam go
podaj jej

Sugestie

If not, you can enter it manually.
Jeśli nie, możesz wprowadzić go ręcznie.
Authorities issuing certificates must assign a serial number to each one and enter it in a register.
Organy wydające świadectwa muszą każdemu z nich przyznać numer seryjny i wpisać go do rejestru.
The partner is able to tune in to your Profile or enter it yourself.
Partner jest w stanie dostosować do własnych rezonans lub wpisać go samodzielnie.
If there is no such entry we may enter it.
Jeśli nie ma takiego wpisu to możemy go wprowadzić.
The customs authorities shall calculate the amount of duty and enter it in the accounts.
Organy celne obliczają i księgują kwotę należności.
We can enter it in next year's Poetic Festival.
Moglibyśmy go zgłosić na przyszłoroczny festiwal.
And enter it, a house I'd install.
Wejść i zbudować w nim dom niezachwiany.
Let me enter it into my medical records as fatigue.
Pozwól, że zanotuję to w medycznym dzienniku jako proste zmęczenie.
You should enter it in festivals.
Powinieneś go zgłosić na jakiś festiwal.
Isn't required to enter it into evidence.
Prokurator nie musi dołączyć tego do dowodów.
One day I think I'll enter it.
Wiesz, sądzę, że pewnego dnia przyłącze się do nich.
Well, enter it in the log.
W porządku, odnotuj to w dzienniku.
You could enter it as 2:00 am.
Więc może pan napisać, że zmarła o 2:00.
"Medea the Sorceress," enter it.
"Medea Czarownica," wpisz to.
Rostenberg must have never had a chance to enter it.
Rostenberg nigdy nie miał szansy wejścia w to.
I won't enter it in any kidney beauty contests.
Nie zgłoszę jej do konkursu piękności nerek.
The light of day must never enter it again.
Światło dnia nigdy więcej nie może się tu wedrzeć.
The magic makes those who enter it experience their worst fears.
Magia doświadcza tych którzy wkroczyli ich najgorszymi obawami.
Make sure you enter it correctly when creating your account.
Upewnij się, że wprowadzasz go poprawnie podczas tworzenia konta.
I hear he's going to enter it in the flower show.
Słyszałam, że chce ją zgłosić na wystawę kwiatów.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 179. Pasujących: 179. Czas odpowiedzi: 167 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo