Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "entering" na polski

Sugestie

455
320
139
91
90
Witnesses saw you entering his house.
Świadkowie widzieli, jak wchodzi pan do jego domu.
Fumes entering cab or passengers compartment.
Spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub przedziału dla pasażerów.
It often disappears with age or entering politics.
Często znika ona z wiekiem lub wejściem na arenę polityczną.
Anyone entering or leaving around 3pm today.
Każdy, kto wchodził lub wychodził dziś około trzeciej.
Quinn was spotted entering the Pacific Concert Hall.
Quinn został zauważony, kiedy wchodził do Koncertowej Hali Pacyfik.
Monitor Eagle surface temperature on entering the atmosphere.
Powinieneś zwracać uwagę na temperaturę powierzchni Orła, kiedy będziesz wchodzić w atmosferę.
They're entering invasion has begun captain.
Oni wchodzą w naszą atmosferę, kapitanie rozpoczęła się inwazja.
Target entering plaza from northeast corner.
Cel wchodzi na skwer od północnego-wschodu.
Reza was just seen entering Bejo's restaurant.
Reza był właśnie widziany, jak wchodził do restauracji Bejo.
And then entering university in northern Nigeria.
A tu, wchodzący do uniwersytetu w północnej Nigerii.
Someone did not want anyone entering.
Ktoś nie chciał, żeby ktokolwiek tu wszedł.
The ship is entering sector 12-delta-four.
Statek wchodzi w sektor 12, delta 4.
Persons entering or within a sub-area may be liable to control.
Osoby wchodzące do lub znajdujące się w danym sektorze mogą podlegać kontroli.
Sintered metal filters to prevent grit from entering the pump or the instrument.
Stopowe filtry metalowe do zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń mechanicznych do pompy lub przyrządu.
Many drugs entering the European Union originate from neighbouring countries.
Wiele narkotyków napływających do Unii Europejskiej pochodzi z krajów sąsiadujących.
Member States shall ensure that for materials entering further treatment, the actually achieved recovery is taken into account.
Państwa Członkowskie zapewniają, że w odniesieniu do materiałów poddawanych dalszemu przetwarzaniu uwzględnia się rzeczywiście osiągnięte przetwarzanie.
This statement is incorrect as significant import volumes from third countries are entering the Community market.
Stwierdzenie to jest błędne, ponieważ na rynek wspólnotowy dokonuje się znacznego przywozu z państw trzecich.
Most of the poultry meat entering the EU is imported under tariff quotas allocated to Third Countries.
Większość mięsa drobiowego sprowadzanego do UE jest przywożona w ramach kontyngentów taryfowych przyznawanych państwom trzecim.
Thus, the entering of Ottana Energia [...] will further enhance competition in this very concentrated market.
Dlatego też wejście Ottana Energia [...] wprowadzi dodatkowy element konkurencji na tym szczególnie ograniczonym rynku.
EU cohesion policy is entering a new programming period.
Polityka spójności Unii Europejskiej wkracza w nowy okres programowania.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4245. Pasujących: 4245. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo