Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "environmentally friendly" na polski

Wyszukaj environmentally friendly w: Synonimy
przyjazny dla środowiska
przyjaznych dla środowiska przyjazne dla środowiska przyjaznych środowisku przyjazne środowisku przyjaznego dla środowiska
ekologicznych
przyjaznej dla środowiska
przyjazny środowisku
przyjaznego środowisku
przyjaznymi dla środowiska
przyjaznym dla środowiska
przyjazna środowisku
przyjaznej środowisku
przyjazna dla środowiska

Sugestie

Firstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
Po pierwsze, proponujemy, aby promować zwiększanie przepustowości w sposób przyjazny dla środowiska.
Disposed of them in an environmentally friendly manner.
Pozbyłem się ich w przyjazny dla środowiska sposób.
Europe must also take on the leading role when it comes to environmentally friendly technologies.
Europa musi również przyjąć na siebie rolę lidera w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska.
It is absolutely crucial to ensure that consumers are able to consciously make more environmentally friendly choices.
Bezwzględnie kluczowe znaczenie ma zapewnienie, aby konsumenci mogli świadomie dokonać wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska.
I do not understand why environmentally friendly rail travel is constantly being put at a disadvantage.
Nie rozumiem, dlaczego przyjazne dla środowiska przewozy kolejowe są stale stawiane w niekorzystnej sytuacji.
This means efficient, safe, secure and environmentally friendly maritime transport services.
Należy ją rozumieć jako wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska usługi w dziedzinie transportu morskiego.
This move also indicates an environmentally friendly way of thinking.
To posunięcie także wskazuje na przyjazny dla środowiska sposób myślenia.
But companies do have the technology for environmentally friendly cars.
Ale przedsiębiorstwa dysponują już technologią produkcji samochodów przyjaznych dla środowiska.
In Germany alone am I aware of numerous standards governing the procurement of environmentally friendly vehicles.
W samych Niemczech występuje wiele norm, o których mi wiadomo i które regulują kwestie zamówień publicznych na pojazdy przyjazne dla środowiska.
More environmentally friendly methods of treating waste have been developed.
Opracowano bardziej przyjazne dla środowiska metody przetwarzania odpadów.
We must learn to exchange information quickly and to adopt environmentally friendly habits.
Musimy nauczyć się szybko wymieniać informację i przyjąć zwyczaje przyjazne dla środowiska.
The European Union is a world leader in combating climate change and developing new environmentally friendly technologies.
Unia Europejska jest światowym przywódcą w zwalczaniu zmian klimatu i rozwijaniu nowych technologii przyjaznych dla środowiska.
Inland waterways are an innovative, comparatively environmentally friendly and relatively cost-efficient mode of transport.
Śródlądowe drogi wodne stanowią innowacyjny, stosunkowo przyjazny dla środowiska oraz relatywnie niedrogi sposób transportu.
Developing environmentally friendly and competitive transport systems and means of transport.
Rozwój przyjaznych dla środowiska i konkurencyjnych systemów i środków transportu.
Fiscal incentives should be seen as encouraging the sale and manufacture of environmentally friendly cars.
Bodźce podatkowe powinny być traktowane jako zachęta do zakupu i produkcji przyjaznych dla środowiska samochodów.
I'm as environmentally friendly as you can get.
Jestem tak przyjazny dla środowiska jak tylko można.
They are safe, environmentally friendly and less harmful to people.
Są bezpieczne, przyjazne dla środowiska i mniej szkodliwe dla ludzi.
Most farmers are sensitive to this issue and choose environmentally friendly production methods.
Większość rolników ma świadomość tej kwestii i wybiera metody produkcji, które są przyjazne dla środowiska.
Even got me to use environmentally friendly wax on my car.
Dał mi nawet wosk do samochodu przyjazny dla środowiska.
Domestic coal is much more environmentally friendly than imported coal.
Węgiel rodzimy jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż węgiel z importu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 586. Pasujących: 586. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo