Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: eradicate poverty
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "eradicate" na polski

Sugestie

62
By doing so, they were able to rapidly eradicate the threat.
Dzięki temu udało im się szybko wyeliminować zagrożenie.
In applying those measures, the French authorities managed to eradicate the threat.
Stosując takie środki, władzom Francji udało się wyeliminować zagrożenie.
If we really want to eradicate the disease, you have to obey the regulations.
Jeśli chcesz zwalczyć chorobę, musisz przestrzegać zaleceń.
We must eradicate hatred without justifying violence.
Musimy wykorzenić nienawiść bez usprawiedliwiania przemocy.
Consumer protection can eradicate undesirable practices and prevent the accumulation of imbalances that lead to major conflicts.
Ochrona konsumenta może wykorzenić niepożądane praktyki i zapobiec akumulacji braku równowagi, która prowadzi do poważnych konfliktów.
We must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Musimy z zapałem walczyć o to, by wykorzenić uprzedzenia wobec tych ludzi.
I will use what you know to eradicate the soul.
Wykorzystam twoją wiedzę, by wyeliminować duszę.
We've managed to eradicate almost all of them.
Udało nam się wyeliminować prawie wszystkich.
You must eradicate the source, Merlin.
Musisz wyeliminować źródło zaklęcia, Merlinie.
They're here to eradicate hatred between us.
Oni są tu, by wykorzenić nienawiść pomiędzy nami.
This will help to eradicate abuses on construction sites where social dumping has become routine.
Pomoże to wyeliminować nadużycia na budowach, gdzie dumping społeczny stał się rutyną.
Since that day, he is on a personal vendetta to eradicate the illegal guns trade.
Od tamtego dnia, prowadzi prywatną wojnę aby wykorzenić nielegalny handel bronią.
It may take several days to weeks to fully eradicate the infection.
To może potrwać kilka dni, tygodni, aby w pełni wyeliminować zakażenia.
To eradicate Lorenzo's cesspool once and for all.
Aby wyeliminować szambo Wawrzyńca raz na zawsze.
Please eradicate it and begin again.
Zlikwiduj to proszę, i zacznij od nowa.
Adopt a strategy to eradicate the main animal diseases.
Przyjęcie strategii walki z głównymi chorobami zwierzęcymi.
Participation by social partners is extremely important in efforts to eradicate discrimination.
Udział partnerów społecznych w zwalczaniu dyskryminacji jest bardzo ważny.
In those zones, appropriate measures to eradicate the organism and intensive monitoring of its presence should be applied.
W tych strefach należy stosować odpowiednie środki w celu zwalczania przedmiotowego organizmu oraz intensywnie monitorować jego występowanie.
Lithuania has taken measures to eradicate that disease in the areas listed in Annex I to Implementing Decision 2011/508/EU.
Litwa podjęła środki w celu zwalczenia tej choroby na obszarach wymienionych w załączniku I do decyzji wykonawczej 2011/508/UE.
Specific measures to limit losses and spillage and to eradicate adventitious cotton populations have been introduced.
Wprowadzono szczególne środki służące ograniczeniu strat i wysypywania się nasion oraz zwalczaniu powstawania przypadkowych populacji roślin bawełny.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 622. Pasujących: 622. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo