Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "fearfully" na polski

bojaźliwie
przerażająco
ze strachem
przeraźliwie
zatrzaskiwane
One might say that we were lucky to survive because of numerous fortunes: the Germans, after many unsuccessful attacks, not having met any resistance on September 2, entering the ruins from the direction of the Castle Square very fearfully.
Można powiedzieć, że udało nam się ujść nadzwyczajnie, dzięki szeregowi przypadków: Niemcy od placu Zamkowego, po wielu nieudanych i krwawo odpartych atakach, kiedy drugiego września nie napotkali oporu, wchodzili w głąb ruin bardzo bojaźliwie.
But what of Mr. neutron - The most fearfully dangerous man in the world
Lecz co porabiał pan Neutron, najbardziej przerażająco groźny człowiek świata.
What does it mean to be fearfully made?
Co to znaczy być wykonane ze strachem?
Temüjin would be uneasy by day, and by night sleep fearfully.
Temüjin będzie za dnia niespokojny, a nocą będzie spał ze strachem.
I wanted to know where they so fearfully Before was.
Próbowałam się dowiedzieć czego się bała.
I sang it so fearfully badly nobody ever requested an encore.
Śpiewałem ją tak nieudolnie, że nikt nigdy nie poprosił o bis.
Because you are fearful fearfully for yourself...
Nie wiem staram się to zrozumieć.
I praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie.
The human brain is also an amazing organ, fearfully and wonderfully made.
Ludzki mózg jest również niesamowitym organem, stworzonym w cudowny sposób.
You may not be the smartest, but you are fearfully and wonderfully made.
Nie może być najmądrzejszy, ale jesteś cudownie stworzony.
We are miracles ourselves, fearfully and wonderfully made.
My sami jesteśmy cudami, strasznie i cudownie stworzeni.
A terror so indelibly imprinted that today, thirty years later, people still speak of it fearfully.
Grozy, która odcisnęła tak wielkie piętno, że dziś, 30 lat później, ludzie mówią o tym z przerażeniem w oczach.
Where Europeans are quick to see risks and hide fearfully behind the precautionary principle, Americans see new opportunities.
Tam, gdzie Europejczycy widzą ryzyko i chronią się trwożnie za zasadą ostrożności, Amerykanie widzą nowe możliwości.
By fearfully concealing the glaring gaps in their budgets, Greece, Latvia and Hungary have shaken confidence in the euro.
Ukrywając ze strachu oczywiste luki budżetowe, Grecja, Łotwa i Węgry nadwyrężyły zaufanie do euro.
A fearfully cold wind blows through Verona from out of the Alps.
Przeraźliwie zimny wiatr wieje prosto z Alp do Verony.
I appear to be drinking all your champagne, how fearfully rude of me.
Zdaje się, że wychyliłem ci całego szampana, ależ nieuprzejmie z mojej strony.
An agent had to be own fearfully in bed to sleep... Thus each night slept He on the ground in its cupboard.
Znałem agenta polowego, który bał się spać w swoim łóżku, więc każdej nocy spał na podłodze szafy.
As so much men that fearfully Are or answer necessary have.
Wielu ludzi bywa, kiedyprzestraszeni lub szukają odpowiedzi.
For instance, one of these may say to another, I have just heard something about Sister C which shocked me fearfully.
Na przykład, jedno z takich może mówić do drugiego: Ja przed chwilą słyszałem o siostrze C coś takiego, że aż mną wstrząsnęło.
The mater found him fearfully annoying, but... I didn't.
Okropnie denerwował matkę, ale mnie nie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 57. Pasujących: 57. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo