Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "for" na polski

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
for each +10k
for one +10k
wait for 9462
Benchmarks are thus established for products and not for processes.
W związku z tym wskaźniki emisyjności są ustanawiane dla produktów, a nie dla procesów.
Arrested for domesticdisturbance in 2000 for beating his girlfriend.
Aresztowany za zakłócanie spokoju, w 2000 za pobicie swojej dziewczyny.
Everything for Android phones - for free.
Wszystko dla telefonów z systemem Android - za darmo.
Thank you very much also for your ongoing support for European regional policy and for its development.
Dziękuję bardzo również za Państwa bieżące wsparcie dla europejskiej polityki regionalnej i za jej rozwijanie.
I am grateful for this opportunity for my government and for the international community to forge a better relationship.
Jestem wdzięczny za możliwość dla mojego rządu i dla społeczności międzynarodowej do tworzenia lepszych relacji.
July for certificates for use from 1 August.
7 lipca dla świadectw do wykorzystania od dnia 1 sierpnia.
Restrictions however are necessary for waste for disposal.
Jednakże w odniesieniu do odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia niezbędne są ograniczenia.
An alternative procedure exists only for alerts for arrest.
Inna procedura obowiązuje jedynie w odniesieniu do wpisów w celu aresztowania.
Provide specific information for each definition for which problems are identified.
Proszę podać konkretne informacje dla każdej definicji, w przypadku której stwierdzono problemy.
3,8 % for highly collateralised transactions for CCC.
3,8 % w odniesieniu do transakcji o wysokim poziomie zabezpieczenia dla ratingu CCC.
It identified a long-term risk for consumers for all MRLs.
Urząd stwierdził, że w przypadku wszystkich NDP istnieje długoterminowe ryzyko dla konsumentów.
It should therefore be responsible for evaluating applications for certification.
Co za tym idzie, Komitet ten powinien być odpowiedzialny za ocenę wniosków o certyfikację.
Thanks for looking out for her.
Dziękuję za to, że się zaopiekowałeś nią.
Only available for the standard Google Apps for Work plan.
Opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku standardowego planu Google Apps for Work.
Thanks for joining me for lunch.
Dzięki, że przyszedłeś ze mną na obiad.
Greetings for all who prepare the boats for races.
Pozdrawiam więc od siebie wszystkich zajmujących się przygotowaniem łódek do regat.
Standard EN 13463 for non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres.
Standard EN 13463 dla urządzeń nieelektrycznych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
Suitable for general use and ideal for lamination.
Przeznaczony do użytku ogólnego, idealnie nadaje się do laminowania.
Excuse me for striving for perfection...
Przepraszam, że dążę do perfekcji... dla ciebie.
Thanks for springing for the hotel.
Dzięki, że zapłaciłeś za mnie w hotelu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2043724. Pasujących: 2043724. Czas odpowiedzi: 2073 ms.

for each +10k
for one +10k
wait for 9462

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo