Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "half-life" na polski

okres półtrwania okresu półtrwania
eliminacji
półokres
okres połowicznego
czas połowicznego rozpadu
półrozpadu
wynoszącym
Half-Life

Sugestie

Clearance and half-life are independent of dose.
Klirens i okres półtrwania nie są zależne od dawki.
The systemic availability and half-life in dialysis-dependent diabetic patients was comparable with healthy subjects.
Całkowita dostępność biologiczna, jak i okres półtrwania, u pacjentów z cukrzycą dializowanych były porównywalne do osób zdrowych.
There was no change to Tmax or half-life.
Nie zaobserwowano zmian czasu stężenia maksymalnego Tmax czy okresu półtrwania.
Naloxone has a mean half-life from plasma of 1.2 hours.
Nalokson ma półokres eliminacji z osocza, wynoszący 1, 2 h.
The long half-life of adalimumab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
W razie planowania zabiegu chirurgicznego należy uwzględnić długi okres półtrwania adalimumabu.
The median IgG half-life after administration of KIOVIG was 32.5 days.
Średni okres półtrwania dla IgG po podaniu preparatu KIOVIG wynosił 32, 5 dni.
Volume of distribution was slightly decreased and thus half-life only increased by 14%.
Objętość dystrybucji była nieznacznie zmniejszona, a okres półtrwania zwiększał się o 14%.
Mean half-life increased from 1.9 hours to 4.9 hours.
Średni okres półtrwania zwiększał się z 1, 9 do 4, 9 godzin.
The mean plasma half-life in children 3 months to 12 years of age is approximately 2.5 hours.
Średni okres półtrwania w osoczu u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat wynosił około 2, 5 godziny.
The mean half-life of abacavir is about 1.5 hours.
Średni okres półtrwania abakawiru w osoczu wynosi około 1, 5 godz.
The half-life of lapatinib measured after single doses increases with increasing dose.
Okres półtrwania lapatynibu mierzony po podaniu pojedynczej dawki zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki.
The plasma half-life of ViraferonPeg is prolonged compared with non-pegylated interferon alfa-2b.
Okres półtrwania preparatu ViraferonPeg w osoczu jest wydłużony w porównaniu z okresem półtrwania nie pegylowanego interferonu alfa- 2b.
The observed lamivudine half-life of elimination is 5 to 7 hours.
Stwierdzono, że okres półtrwania lamiwudyny w fazie eliminacji wynosi 5 do 7 godzin.
A half-life of approximately 6 hours has been reported in children.
U dzieci obserwowano okres półtrwania równy około 6 godzin.
In healthy subjects, the serum half-life of insulin is approximately 4 to 6 minutes.
Okres półtrwania insuliny wynosił u zdrowych ochotników około 4 do 6 minut.
The half-life of tacrolimus is long and variable.
Okres półtrwania takrolimusu jest długi i osiąga różne wartości.
In healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
U zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
A half-life of approximately 6 hours has been reported in children.
Okres półtrwania u dzieci wynosi około 6 godzin.
The half-life for desloratadine is 27.4 hours.
Okres półtrwania desloratadyny wynosi 27, 4 godzin.
The apparent half-life of pseudoephedrine is 7.9 hours.
Okres półtrwania pseufoefedryny wynosi 7, 9 godzin.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 493. Pasujących: 493. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo