Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "happen" na polski

Sugestie

9541
7379
4652
1813
happen if 1218
Councilman Pillner, that cannot happen.
Radny Pillner, do tego nie może dojść.
You understand that might not happen.
Rozumiesz, że może do tego nie dojść.
We knew immediately anything could happen in this movie.
Natychmiast zgodziliśmy się na wszystko, co mogło zdarzać się w tym filmie.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
Praktyka ta wywodzi się z Hiszpanii, ale może zdarzyć się w każdym innym kraju.
After tonight, I realized anything can happen.
Po dzisiaj, zrozumiałam, że może zdarzyć się wszystko.
Transforming border processes cannot happen overnight.
Proces transformacji granicy nie następuje z dnia na dzień.
That must not happen in future.
Taka sytuacja nie może powtórzyć się w przyszłości.
Violence against children should never happen.
Przemoc wobec dzieci nigdy nie powinna mieć miejsca.
But something like that should never happen.
Ale coś takiego, nigdy nie powinno się wydarzyć.
If not now, it'll never happen.
Tak. Przynajmniej raz, gdy nie jesteś ze swoimi żebrakami, albo gdy się modlisz...
I don't make things happen.
Nie mogę sprawić by pewne rzeczy się działy.
What will happen cannot be changed.
Co już się zdarzyło nie może zostać zmienione.
What will happen cannot be changed.
To co się zdarzyło nie może zostać odwrócone.
A lot can happen between now and never.
Wiele może się zdarzyć pomiędzy "teraz" a "nigdy".
Because something like that could never happen.
To jest coś co nie mogłoby się nigdy zdarzyć.
Fights can happen anytime, anyplace, against anyone.
Walki mogą odbyć się o każdej porze, w każdym miejscu, przeciwko każdemu.
I never thought this would happen.
Nigdy nie myślałam, że to może się wydarzyć.
Those kids practically said this would happen.
Te dzieciaki prawie dosłownie powiedziały, że to się wydarzy.
Doesn't happen once most times.
W większości przypadków nie zdarza się ani razu...
Anything can happen in two moments.
Wszystko może się stać w ciągu dwóch chwil.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 26844. Pasujących: 26844. Czas odpowiedzi: 413 ms.

happen if 1218

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo