Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "health" na polski

Sugestie

1634
1338
755
683
610
Animal health is also relevant here.
W tym kontekście istotne znaczenie ma również zdrowie zwierząt.
As for plant health, environmental and other measures...
Jeśli chodzi o zdrowie roślin, kwestie środowiskowe i inne sprawy...
Wearable computers will continuously monitor our health.
Zdatne do noszenia komputery będą ciągle monitorować nasze zdrowie.
My health and sight will return.
I wtedy mój wzrok i moje zdrowie powrócą i obsypię was złotem.
A strong health like all our customers.
Żelazne zdrowie, dożyje pan setki, jak wszyscy nasi klienci.
I never enquired about your health.
A ja nigdy nie zapytałam nawet o Twoje zdrowie.
Promote and strengthen Community level health organisations.
Promowanie oraz wzmocnienie organizacji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia na poziomie Wspólnoty.
At first reading Parliament acknowledged endorsements by health professionals.
Podczas pierwszego czytania Parlament uznał możliwość zatwierdzania przez pracowników służby zdrowia.
Effects on human health are never acceptable.
Nigdy nie będą akceptowane jakiekolwiek negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego.
Organisational and technical support for EU networking to tackle health inequalities.
Wsparcie organizacyjne i techniczne dla budowania sieci UE w celu niwelowania nierówności w zakresie zdrowia.
The Directive should continue to prioritise health and environmental considerations.
Dyrektywa w dalszym ciągu powinna kłaść duży nacisk na kwestie związane ze zdrowiem i środowiskiem naturalnym.
Awareness programmes should not forget chronic health effects of pesticides.
W programach podnoszenia świadomości nie należy pomijać długotrwałych skutków, jakie stosowanie pestycydów może mieć dla zdrowia.
This requirement does not apply to official controls regarding plant health.
Wymogu tego nie stosuje się do kontroli urzędowych odnoszących się do zdrowia roślin.
Pharmacovigilance plays an important role in public health.
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii pełni istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego.
Medicinal products contribute considerably to the health of EU citizens.
Produkty lecznicze przyczyniają się w znacznym stopniu do zachowania zdrowia mieszkańców UE.
Medicinal products contribute considerably to the health of EU citizens.
Produkty lecznicze w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony zdrowia obywateli UE.
Firstly, we have no health policy competence.
Po pierwsze nie posiadamy kompetencji w zakresie polityki ochrony zdrowia.
GMOs are detrimental to public health.
Organizmy zmodyfikowane genetycznie są szkodliwe dla zdrowia publicznego.
A specific alert mechanism is necessary for health professionals under Directive 2005/36/EC.
Niezbędny jest szczególny mechanizm ostrzegania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia na podstawie dyrektywy 2005/36/WE.
Traffic noise harms health in numerous ways.
Hałas wytwarzany przez ruch drogowy szkodzi zdrowiu z wielu powodów.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34371. Pasujących: 34371. Czas odpowiedzi: 250 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo