Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "him" na polski

Zobacz także: tell him let him
Wyszukaj him w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

+10k
+10k
him out 8773
him up 7143
him back 5261
him down 3856
him off 3399
I spent years hounding him and scolding him and constantly watching him...
Spędziłam lata strofując go, ganiąc go i nieustannie obserwując go...
Balthazor told u him, him, him, him.
Balthazor powiedział zrzuć go, go, go, go.
Paid him, gave him my card, left him to celebrate.
Zapłaciłem mu, dałem mu moją wizytówkę, zostawiłem go żeby świętował.
He's beaten him, humiliated him, and dealt with him unfairly.
Pobił go, upokorzył go i niesprawiedliwie się z nim rozprawia.
So some Good Samaritan buys him a ticket... escorts him on the bus, and thinks he's doing him a favor.
Więc jakiś dobry Samarytanin kupił mu bilet... wsadził go do autobusu i myślał, że wyświadczył mu przysługę.
Seth must have befriended him to manipulate him, using him to finish the...
Seth musi zaprzyjaźnił mu nim manipulować, używając go do końca...
You flirt with him, bring him back here after dinner, lull him into a state of satisfaction and I'll shoot him.
Ty będziesz z nim flirtować i przyprowadzisz go do tutaj po obiedzie, uśpisz go jak się zaspokoi, a ja go zastrzelę.
There was loneliness all around him, shrouding him like a shroud.
Otaczała go zewsząd samotność, okrywając go niczym całun.
We gave him this project to push him along.
Daliśmy mu ten projekt żeby go trochę rozruszać.
Then the D'Harans should serve him, not try to kill him.
Dlatego D'Harańczycy powinni mu służyć a nie próbować go zabić.
Lead him away from the popular places and give him what he wants.
Odciągnę go od zaludnionych miejsc i dam mu to czego chce.
Let me find him first and talk to him.
Pozwól mi znaleźć go pierwszej i porozmawiać z nim.
I actually fantasized About putting him in a cardboard box And mailing him off to taiwan.
Aktualnie fantazjuję o włożeniu go do kartonowego pudła i wysłaniu go do Tajwanu.
Perhaps it was enough - finding him... seeing him.
Może to wystarczyło - znalezienie go... zobaczenie go.
Please don't talk about him like you knew him.
Proszę się o nim nie wyrażać, jakby pan go znał.
Those of us who knew him best talk about him often.
Ci, którzy znali go najlepiej, często o nim rozmawiali.
I told him you wanted him dead just to see his reaction.
Powiedziałem mu, że chcesz go zabić, żeby zobaczyć jego reakcję.
I couldn't find him, but Gustavson will try to bring him here.
Nie mogłam go znaleźć, ale Gustavson spróbuje przyprowadzić go tu.
I just met him and slept with him.
Dopiero go spotkałam i przespałam się z nim.
I just helped him a little... guided him.
Pomagałam mu nieco... prowadziłam go.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 382592. Pasujących: 382592. Czas odpowiedzi: 507 ms.

him out 8773
him up 7143
him back 5261
him down 3856
him off 3399

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo