Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "in" na polski

Zobacz także: in article in particular
Wyszukaj in w: Definicja Synonimy

Sugestie

in order +10k
+10k
+10k
in annex +10k
in fact +10k
get in +10k
Seven handguns in Delaware in 2002.
Siedem sztuk broni palnej w Delaware w 2002.
You know, there was a case in Oregon in 2007.
Wiecie, w 2007 była pewna sprawa w Oregonie. Kobieta użyła skradzionej karty kredytowej, żeby zakupić zdrapkę wartą milion dolarów.
Announced informally already in mid-June as described in recital 12.
Nieformalnie ogłoszonym już w połowie czerwca, jak opisano w motywie 12.
EPSO was established in 2002 and became operational in 2003.
Urząd Doboru Kadr został ustanowiony w 2002 r. i zaczął działać w 2003 r.
She walks in starlight in another world.
Ona kroczy w świetle gwiazd, w innym świecie.
China also invests massively in infrastructures in Africa.
Chiny inwestują również na szeroką skalę w infrastrukturę w Afryce.
One at Hathersage in Derbyshire in 1243.
Jeden człowiek z Hathersage w Derbyshire w 1243 roku.
No exporting producer located in China cooperated in the investigation.
W postępowaniu nie współpracował żaden z producentów wywożących znajdujących się w Chinach.
Urinating in public, sleeping in fountains and stealing mascots.
Sikanie w miejscu publicznym, spanie w fontannach - i kradzież maskotek.
Linked to violence in Chinhoyi in 2008.
Powiązany z aktami przemocy w Chinhoyi w 2008 roku.
Championed land invasions in Masvingo in 2009.
Popierał inwazje na ziemie w Masvingo w 2009 roku.
I believe that Tahrir Square in Cairo in 2011 is equivalent to Alexanderplatz in Berlin in 1989.
Sądzę, że plac Tahrir w Kairze w 2011 roku to Alexanderplatz w Berlinie w 1989 roku Mamy tu do czynienia z rewolucją.
It is also an important way of increasing confidence in those of us operating in this political system and in politics in general.
Jest również ważnym sposobem zwiększania zaufania do tych z nas, którzy działają w tym systemie politycznym oraz w sferze polityki w ogóle.
The IRSG is an intergovernmental organization first established in 1944 in the United Kingdom and relocated in 2008 in Singapore.
MGBK jest międzyrządową organizacją, która powstała w 1944 r. w Zjednoczonym Królestwie, a następnie, w 2008 r., jej siedziba została przeniesiona do Singapuru.
We must not forget that women in the performing arts in general are still under-represented, and specifically in management positions in this area.
Nie możemy zapominać o tym, że kobiety są wciąż niedostatecznie reprezentowane w branży sztuk widowiskowych, a w szczególności na stanowiskach kierowniczych na tym obszarze.
The success of micro-credits in reducing poverty in developing countries, particularly in Southern Asia and Latin America, has not yet taken hold in the EU.
Sukces mikrokredytów w zmniejszaniu ubóstwa w krajach rozwijających się, w szczególności w Azji Południowej i Ameryce Łacińskiej, nie został do tej chwili przeniesiony na grunt UE.
Furthermore, the test is in practice replaced by modern ELISA tests in almost all laboratories in the Community and also in major exporting countries.
Ponadto, badania te zostały w praktyce wyparte przez nowoczesne testy ELISA w prawie wszystkich laboratoriach znajdujących się na terytorium Wspólnoty oraz w głównych krajach wywozu.
This movie was filmed in Castle Belvedere in Prague, Palazzo Furstenberg, in Lobkowitz and in other historical places.
Film ten został zrealizowany w Zamku Belvedere w Pradze, Pałacu Furstenberg... w Lobkowitz i w innych historycznych miejscach.
Member States may, in exceptional cases, exempt a specific project in whole or in part from the provisions laid down in this Directive.
Państwa Członkowskie mogą w wyjątkowych przypadkach wyłączyć szczególne przedsięwzięcie w całości lub w części z przepisów ustanowionych w niniejszej dyrektywie.
Four producers/exporters in Indonesia, one in Malaysia, six in Sri Lanka and two in Tunisia submitted replies to the exemption forms.
Odpowiedzi na formularze dotyczące zwolnienia przedłożyło czterech producentów lub eksporterów w Indonezji, jeden w Malezji, sześciu na Sri Lance oraz dwóch w Tunezji.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2302453. Pasujących: 2302453. Czas odpowiedzi: 1634 ms.

in order +10k
in annex +10k
in fact +10k
get in +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo