Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "infiltrate it" na polski

And you three are going to help me infiltrate it.
A wy pomożecie mi do niego wejść.
Sloane wants us to infiltrate it posing as corporate buyers.
Sloane chce abyśmy przeniknęli tam udając kupców.
Thinking of where you can infiltrate it.
Myślisz, jak się do niego dobrać?
All right? Albanian terrorists have placed a suitcase bomb... in Canada in an attempt to infiltrate it into the USA.
Albańscy terroryści przewieźli bombę do Kanady, by ją przemycić do Stanów.
Sitting outside a building I'm about to infiltrate and talking about how I'm going to infiltrate it.
Siedzenia przed docelowym budynkiem i planowania, jak go zinfiltruję.
We had an operative infiltrate it six weeks ago.
Zinfiltrowaliśmy to sześć tygodni temu.

Pozostałe wyniki

No doubt, so it could infiltrate the Central Dome.
Bez wątpienia po to, żeby zinfiltrować główną kopułę.
The software belongs Adware.MPC family. It may infiltrate into personal computer by various native applications.
Oprogramowania należy Adware.MPC rodziny. To może przeniknąć do komputera osobistego przez różne aplikacje natywne.
It slips into your thoughts It infiltrates your soul It takes you by surprise
Wkrada się w twą myśl, wsłuchuje w duszy śpiew, podchodzi niczym wróg, by złapać cię w swą sieć.
Well, if he was trying to infiltrate organized crime, it looks like he was successful.
Wygląda, że przeniknął do świata zorganizowanej przestępczości.
It disassembles so it can infiltrate enemy strongholds.
Konstrukcja modułowa jest trudniejsza do wykrycia.
We were buying him to infiltrate a family. It's all documented, the entire operation.
Kupowaliśmy jego pomoc, w sprawie pewnej rodziny.
From a second point of view, it actually- it infiltrates everything in the world, especially the world of electronics.
Z drugiego punktu widzenia, przenika ona wszystko, zwłaszcza świat elektroniki.
As you can imagine, it's easier for us to infiltrate these groups than it would be for you.
Jak pewnie wiesz, łatwiej nam z inwigilować te grupy niż tobie.
Now we know today - this was revealed by Thomas Reed, Ronald Reagan's former U.S. Air Force Secretary - this explosion was actually the result of a CIA sabotage operation, in which they had managed to infiltrate the IT management systems
Dzisiaj już wiemy od Thomasa Reed Dzisiaj już wiemy od Thomasa Reed, byłego Sekretarza Sił Powietrznych za rządów Regana, że ta eksplozja była rezultatem operacji sabotażu CIA, w której udało się zinfiltrować system zarządzającym tym rurociągiem.
You infiltrates my world and I infiltrate your world.
Ty przenikasz do mojego przenikam do twojego.
Tell me the liver biopsy showed infiltrates, minor inflammation.
Powiedzcie mi, że biopsja wątroby wykazała nacieki - i lekkie zapalenie.
Another spy, sent to infiltrate rank.
Kolejny szpieg przysłany, by przeniknąć w nasze szeregi.
They needed someone to infiltrate a cell.
Potrzebowali kogoś z moją wiedzą do infiltracji komórki terrorystycznej.
Gather some men and infiltrate into Jolbon.
Weź ze sobą kilku ludzi i przedostań się do Jolbon.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 742. Pasujących: 6. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo