Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: there is
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "is" na polski

Sugestie

+10k
is going +10k
is just +10k
is one +10k
is gonna +10k
is still +10k
Knowing what it is is tough.
Wiedza, co się zrobiło, jest obciążająca.
Hate is something that is everywhere.
Czy to ulubieniec Kanpety? Nienawiść jest czymś, co jest wszędzie wokół.
The point is Robbie is not our responsibility.
Chodzi o to, że Robbie to nie nasza odpowiedzialność.
Preyas is sensual, while sreyas is transcendental.
Preya - to zmysły, podczas gdy sreya- to ścieżka transcendentalna.
Accordingly, this resolution is more important than is probably recognised.
W związku z tym rezolucja ta jest bardziej istotna niż to prawdopodobnie uznano.
What is clearly important is to create more free trade.
To, co jest niezwykle ważne, to nawiązywanie wolnego handlu na coraz większą skalę.
Billiards is a sport that is played worldwide.
Bilard to sport, który jest rozgrywany na całym świecie.
This is mainly for leasing vehicles is crucial.
Wynika to głównie z tytułu leasingu pojazdów ma kluczowe znaczenie.
Destruction is familiar but life is unknown...
Zniszczenie, to coś znajomego ale życie jest nieznane...
Pride is not necessary but concentration is essential.
Duma nie jest potrzebna, ale koncentracja to rzecz niezbędna.
Creation is dual - duality; whereas Creator is non-dual.
Stworzenie jest dualistyczne - dualizm; podczas gdy Stwórca jest nie dualistyczny.
Particularly remarkable is that the estate is managed almost exclusively organic.
Szczególnie godne uwagi jest to, że majątek zarządzany jest prawie wyłącznie ekologicznych.
Main difference is that Sharepoint is designed for light data-entry.
Główną różnicą jest to, że Sharepoint jest przeznaczony do lekkiego wprowadzania danych.
Division is separation and identification, while truth is indivisible.
Podział jest oddzieleniem i utożsamianiem się, podczas gdy prawda jest niepodzielna.
And one reason is that prioritization is incredibly uncomfortable.
Jedną z przyczyn jest to, że ustalanie priorytetów jest niesamowicie nieprzyjemne.
Silence is communion, while eloquence is communication.
Cisza jest związkiem, podczas gdy mówienie to komunikowanie się.
Red is angry yellow is frightened green is jealous and blue is depressed.
Czerwony to złość, żółty to strach, zielony to zazdrość, a niebieski to depresja.
What is concerning is how difficult it is to evaluate the actual situation in these countries.
Niepokojąca jest trudność oceny rzeczywistej sytuacji w tych krajach.
The sample is considered potentially further testing is required.
Próba uznawana jest za potencjalnie porażoną i wymagane dalsze testy.
State funding is therefore necessary and the incentive effect is fulfilled.
W związku z tym finansowanie państwowe jest niezbędne, a efekt zachęty zostaje osiągnięty.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2604239. Pasujących: 2604239. Czas odpowiedzi: 1529 ms.

is going +10k
is just +10k
is one +10k
is gonna +10k
is still +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo