Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "is an art" na polski

Zobacz także: is an art form
Wyszukaj is an art w: Definicja Słownik Synonimy
to sztuka
jest sztuką
jest historykiem sztuki
sztuką jest

Sugestie

With me, clowning is an art.
W moim przypadku, bycie klaunem to sztuka.
Manure is an art, And I consider myself an accomplished artist.
Nawożenie to sztuka i uważam się za spełnionego artystę.
You see, wooing women is an art.
Widzisz, zalecanie się do kobiet jest sztuką.
It is an art, what you do.
To co pan robi jest sztuką.
To a serial killer, murder is an art.
Dla seryjnego mordercy morderstwo to sztuka.
Debriefing a defector is an art unto itself.
Odprawa dezertera to sztuka sama w sobie.
Tanning is an art and a science, Mike.
Opalanie się to sztuka i nauka, Mike.
Smuggling is an art, Mr Ling.
Przemyt jest sztuką, panie Ling.
But for some players... luck itself is an art.
Lecz dla niektórych graczy... samo szczęście jest sztuką.
Cutlery is an art with centuries of tradition.
Wytwarzanie noży jest sztuką z wiekami tradycji.
Well, canvas stretching is an art unto itself.
Rozciąganie płótna samo w sobie jest sztuką.
Kung fu is an art, one kind of indomitable spirit.
Kung-fu to sztuka, rodzaj nieokiełznanego umysłu.
Food is an art, Billy, something you will clearly never understand.
Jedzenie to sztuka, Billy, coś, czego nigdy do końca nie zrozumiesz.
You see, teaching kung fu is an art that takes years to master.
Widzisz, nauczanie Kung Fu jest sztuką, mistrzowi zajmuje to lata.
Siphoning chi is an art, But once you've learned to master it, You can enslave just about anyone.
Kierowanie 'Chi' jest sztuką, ale kiedy nauczysz się nad tym panować, będziesz mogła zniewolić praktycznie każdego.
Getting beaten up is an art.
Nie przywiązywać wagi do bicia to sztuka.
Seducing women is an art, okay?
Uwodzenie kobiet to sztuka, ok?
kissing your future bride is an art.
całowanie swojej przyszłej żony to sztuka.
Boxing is an art, is it?
Boks to sztuka, czyż nie tak?
The genre problem in cinema doesn't exist for me, because for me, cinema is an art that can cover everything:
Problem gatunku w kinie dla mnie nie istnieje, ponieważ dla mnie, kino jest sztuką która może przedstawić wszystko:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78. Pasujących: 78. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo