Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "is not" na polski

Sugestie

1336
1287
1249
1134
1105
937
795
Reprocessing of single-use devices is not absolutely prohibited.
Przygotowanie wyrobów jednorazowego użytku do ponownego użytku zasadniczo nie jest zabronione.
Additional equipment for side and rearwards vision is not mandatory.
Dodatkowe wyposażenie do prowadzenia obserwacji na boki i do tyłu nie jest obowiązkowe.
He said this is not war, but.
Powiedział, że to nie wojna, ale... Koleś jest po prostu za miękki.
Professor Escobar is not my father.
Prof. Escobar to nie mój ojciec, tylko mąż.
This is not what European consumers want.
Nie jest to tym, czego pragną europejscy konsumenci.
However, this right is not absolute.
Niemniej jednak prawo to nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym.
The exploration market is not highly concentrated.
Rynek poszukiwania ropy i gazu nie jest bardzo skoncentrowany.
Rosuvastatin is not dependent on CYP3A.
Metabolizm rozuwastatyny nie jest zależny od izoenzymu CYP3A.
Levetiracetam is not extensively metabolised in humans.
U ludzi, lewetyracetam nie jest metabolizowany w znacznym stopniu.
Cross-subsidisation of commercial activities is not justified and constitutes incompatible State aid.
Subsydiowanie skrośne działalności komercyjnej nie jest uzasadnione i stanowi pomoc państwa niezgodną ze wspólnym rynkiem.
This increase is not considered clinically relevant.
Zwiększenie to nie jest uważane za mające znaczenie kliniczne.
Therefore, repeated use is not recommended.
Z tego względu ponowne podawanie leku nie jest zalecane.
Co-administration of atazanavir/ ritonavir and Atripla is not recommended.
Jednoczesne stosowanie atazanawiru i rytonawiru oraz produktu Atripla nie jest zalecane.
Treatment with anti-TNFa antibodies is not recommended.
Leczenie z użyciem przeciwciała anty - TNFa nie jest zalecane.
This increase is not considered clinically relevant.
To zwiększenie AUC nie jest uznawane jako klinicznie znamienne.
Hepatic insufficiency Anidulafungin is not hepatically metabolised.
Zaburzenia czynności wątroby Anidulafungina nie jest metabolizowana w wątrobie.
Haemodialysis is not useful, since nifedipine cannot be dialysed.
Hemodializa nie jest przydatna, ponieważ nifedypiny nie można za pomoca dializy.
Lansoprazole is not significantly eliminated by haemodialysis.
Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany przez hemodializę...
Activelle is not indicated during pregnancy.
Stosowanie leku Activelle nie jest wskazane w ciąży.
ISOFIX is not required on Ambulances and hearses.
System mocowania ISOFIX nie jest wymagany w samochodach sanitarnych i karawanach.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108356. Pasujących: 108356. Czas odpowiedzi: 1202 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo