Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: is not very good
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "is not very" na polski

nie jest zbyt nie jest bardzo
jest niezbyt
nie są zbyt
nie bardzo
jest mało
to niezbyt

Sugestie

The distinction between ordinary services and high-speed services is not very practical.
Rozróżnienie relacji zwykłych i dużych prędkości nie jest zbyt praktyczne.
This activity is not very widespread, however.
Ale skala tego zjawiska nie jest zbyt duża.
My friends, self-inquiry is not very difficult.
Moi przyjaciele, pytanie o Jaźń nie jest bardzo trudne.
500,000 pounds is not very much.
500 tyś. funtów zboża to nie jest bardzo dużo.
In practice, this type of financing is not very commonly awarded.
W praktyce ten rodzaj finansowania nie jest zbyt częsty.
But your costume is not very imaginative.
Ale twój strój nie jest zbyt pomysłowy.
The "nature of the product" is not very relevant to assessing the possible anti-competitive effects of exclusive distribution.
"Charakter produktu" nie jest bardzo istotny dla oceny ewentualnych antykonkurencyjnych skutków dystrybucji wyłącznej.
And that, gentlemen, is not very flattering.
A to, panowie, nie jest zbyt pochlebne.
The orthography is not very difficult.
Estońska ortografia nie jest bardzo trudna.
Unfortunately, our apartment is not very big, 72 sqm, but cozy.
Niestety, nasze mieszkanie nie jest bardzo duży, 72sqm, ale przytulny.
Bhaiyyaji, my English is not very strong but...
Bhaiyyaji, mój angielski nie jest zbyt dobry, ale...
Of course, your brother is not very clever.
Oczywiście, twój brat nie jest zbyt mądry w interesach.
That is what you wrote about the test Maciek - is not very meaningful...
Czyli to co napisał pan Maciek o teście - nie jest zbyt miarodajny...
The Bell is not very old compared to the Houses of Parliament.
Bell nie jest bardzo stary w porównaniu do gmachu Parlamentu.
The information available on this aspect is not very detailed and are daily news.
Dostępne informacje na temat tego aspektu nie jest bardzo szczegółowy i są codzienne wiadomości.
The interface is not very well documented or finished.
Ten interfejs nie jest zbyt dobrze udokumentowany czy skończony.
The tank is not very heavy, so one person can install it.
Zbiornik nie jest bardzo ciężki, dlatego możliwy jest montaż przez jedną osobę.
The present tense of hebben is not very irregular.
Czas teraźniejszy czasownika hebben nie jest bardzo nieregularny.
One thing: our Peter is not very welcoming.
Taka sprawa, nasz Piotr nie jest zbyt pieszczotliwy.
Her heart is not very strong.
Jej serce nie jest zbyt silne.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 435. Pasujących: 435. Czas odpowiedzi: 337 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo