Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "is nothing" na polski

Sugestie

23,000 hits on YouTube is nothing.
Oh, 23,000 wyświetleń na YouTube to nic.
This is nothing new for my group.
To nic nowego dla mojej grupy.
The fact of not achieving it is nothing new.
Fakt nieosiągnięcia celu nie jest niczym nowym.
However, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
For Arthur is nothing without Emrys, and Emrys is nothing without magic.
Artur jest nikim bez Emrysa, a Emrys jest nikim bez magii.
It is nothing other than the pooling of sovereignty.
To nic innego niż kumulowanie suwerenności.
What is between us... is nothing more than an illusion.
Że to co jest między nami... to nic więcej jak złudzenie.
This experiment is nothing less than a battle between Love and Death, gentlemen.
Ten eksperyment, to nic więcej, niż walka między Miłością i Śmiercią.
Power is nothing if you don't use it.
Potęga jest niczym, jeśli się jej nie wykorzystuje.
Basically, there is nothing supranational about these issues.
W gruncie rzeczy nie istnieją w tych obszarach żadne ponadnarodowe zjawiska.
My-My fate is nothing compared to Edmond's.
Mój los i tak jest niczym, w porównaniu do losu Edmonda.
There is nothing that should apologize.
Nie ma nic, za co powinna przepraszać.
Olympic wrestling is nothing in comparison.
Walki zapasów na olimpiadzie nie były tak zaciekłe.
There is nothing familiar about this.
W tym przypadku, nie ma tu nic rodzinnego.
Your life is nothing but responsibility.
Twoje życie to nic więcej, jak tylko odpowiedzialność.
Otherwise it is nothing but vanity.
W przeciwnym razie jest niczym więcej, niż próżnością.
Show him there is nothing to fear.
Zostawiły go dla ciebie, Mary. Pokaż mu, że nie ma czego bać.
Coffee is nothing but flavored water.
Kawa to nic, jak tylko zabarwiona woda.
Blackjack is nothing but cold calculation.
Black Jack to nic wiecej niż zimna kalkulacja.
Religion is nothing but mind control.
Religia nie jest niczym innym, jak kontrolą umysłu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6952. Pasujących: 6952. Czas odpowiedzi: 279 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo