Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "it's nothing personal" na polski

to nic osobistego
to nie jest nic osobistego
Nie ma po niej śladu
nie bierz tego do siebie
You know, it's nothing personal.
Wie pan, to nic osobistego.
Of course, it's nothing personal, Georgia.
Oczywiście, to nic osobistego, Georgia.
Frank, it's nothing personal.
It's nothing personal, Lisa.
Look, hon, it's nothing personal.
Słuchaj skarbie, to nic osobistego.
Kerry, like you said before, it's nothing personal.
Kerry, jak już mówiłaś, to nic osobistego.
Dr. Bailey, you understand it's nothing personal.
Dr Bailey, rozumie Pani, że to nic osobistego.
Like I said, it's nothing personal.
Ale tak jak mówię, to nic osobistego.
We must ask these questions, it's nothing personal.
Musimy zadać te pytania, to nic osobistego.
Well, it's nothing personal, captain.
To nic osobistego, komendancie, po prostu takie czasy.
Jamie, it's nothing personal.
Narazie. Jamie, to nic osobistego.
And it's nothing personal, you know.
I to nic osobistego, wiecie.
Trust me, it's nothing personal.
Wierz mi, to nic osobistego.
Look, it's nothing personal, Escher really understands my vision.
Słuchaj, to nic osobistego, po prostu Esher naprawdę rozumie moją wizję.
Rusk says it's nothing personal.
Rusk mówi, że to nic osobistego.
Jeremy, I just want you to know, it's nothing personal.
Jeremy, ja chcę tylko wiedzieć, to nic osobistego.
Listen, it's nothing personal, but I probably have to kill you to get out of here.
To nic osobistego, ale pewnie będę musiał cię zabić, by się stąd wydostać.
Okay, well, it's nothing personal, but... you sucked in bed.
Dobra, to nic osobistego, ale... byłeś okropny w łóżku.
Bree, it's nothing personal, but I never socialize with clients.
Bree, to nic osobistego, ale nigdy nie spotykam się towarzysko z pacjentami.
So, if I... suddenly disappear for a couple of days, it's nothing personal.
Więc jeśli bym zniknął na kilka dni, to nic osobistego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 172. Pasujących: 172. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo