Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: to lend lend to lend money
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "lend" na polski

pożyczyć
pożyczać
użyczyć
udzielić
wypożyczyć
pomóż
nadają
pożyczkę
pożyczyłby
pomóc

Sugestie

500
53
But I can lend you a very useful tool.
Ale mogę pożyczyć ci bardzo przydatne narzędzie.
So I told him that I can't lend him the money.
Więc powiedziałem tylko, że nie mogę pożyczyć mu pieniędzy.
What? I can't lend you any more money.
Nie mogę dłużej pożyczać ci pieniędzy.
If you need money, I'll lend it...
Jeśli potrzebujesz pieniędzy, to mogę ci pożyczyć...
Mr Jameson said I could lend these to you.
Pan Jameson powiedział, że mogę ci je pożyczyć.
We had words 'cause I wouldn't lend him money.
Miał coś do powiedzenia, bo nie mogłem pożyczyć mu kasy.
Then lend me a needle and thread.
Więc proszę mi pożyczyć igłę i nici.
He wouldn't lend me his board.
Nie chciał mi pożyczyć swojej deski.
I lend great import to test scores.
Właściwie, to przykładałem wielkie znaczenie do wyników testów.
Maybe Jacqueline can lend you money.
Może Jacqueline pożyczy ci pieniądze, które od nas bierze.
As a representative institution, Parliament must lend competition policy the democratic legitimacy it needs.
Jako instytucja przedstawicielska Parlament musi nadać polityce konkurencji potrzebną jej demokratyczną legitymację.
It could also lend its support to civil society initiatives.
EKES mógłby także wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.
It will lend greater clarity on the fulfilment of the essential requirements that the railway undertakings or the infrastructure managers should apply.
Wyjaśni ona lepiej spełnianie podstawowych wymagań, do których powinny się stosować przedsiębiorstwa kolejowe lub zarządcy infrastruktury.
I know already that the European Parliament will lend us its unstinting support in these efforts.
Już dziś wiem, że Parlament Europejski udzieli nam wszelkiego wsparcia w tych dążeniach.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Parlament udzieli swego poparcia ciekawemu i ambitnemu projektowi, który właśnie się rozpoczął.
The European Parliament will lend its support.
Parlament Europejski zapewni wsparcie w tych pracach.
The citizens must lend their support to Europe.
Obywatele muszą udzielić Europie swojego poparcia.
Policy must lend itself to implementation, and so simplification is in order.
Polityka musi sama pomagać w jej wdrożeniu, a zatem wskazane jest jej uproszczenie.
The international community should lend sustained support to this dialogue.
Społeczność międzynarodowa powinna zapewnić trwałe wsparcie dla tego dialogu.
This compromise will lead to a greater degree of protection and lend support to European industry, partly by introducing flexibility.
Kompromis doprowadzi do większego poziomu ochrony i zapewni wsparcie europejskiemu przemysłowi, częściowo poprzez wprowadzenie elastyczności.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1905. Pasujących: 1905. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo