Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: my life whole life entire life
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "life" na polski

Sugestie

+10k
4503
1883
new life 1586
real life 1264
Possibilities are what make life interesting.
Możliwości są tym, co sprawia, że życie jest interesujące.
A life can be taken away... any life.
Życie moża zostać odebrane... Każde życie.
But life is more complicated, human life especially so.
Ale życie jest bardziej skomplikowane, ludzkie życie szczególnie.
You created life where life wasn't supposed to be.
Stworzyłaś życie tam, gdzie nie powinno było powstać.
A life for a life doesn't seem too unreasonable.
Życie za życie nie brzmi niedorzecznie.
An unfree life isn't a life.
Życie w niewoli to nie życie.
The life of a wanderer is a useless life, a worthless and meaningless life.
Życie wędrowca jest życiem bezużytecznym, bezwartościowym i pozbawionym sensu.
We must look at methods aimed at establishing a balance between working life and private life and apply best practice.
Musimy zwrócić uwagę na metody zorientowane na określenie równowagi pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym oraz zastosować najlepsze praktyki.
People think foot pain is a fact of life... but life is actually better than that.
Ludzie myślą, że taki ból jest po prostu życiowym faktem... ale życie, to coś lepszego niż takie fakty.
She fought for her life... because life is worth living.
Walczyła o życie, ponieważ warto żyć.
We agree that a personal life is more important than a professional life.
Zgadzamy się, że życie osobiste jest ważniejsze od zawodowego.
But this life without you is no life anyway...
Ale w tym życiu bez ciebie *nie ma nigdzie życia...
Animations bring to life conversations recorded at a retirement home, where the tenants tell their life stories.
Animacje ożywiają rozmowy zarejestrowane w domu starców, gdzie mieszkańcy opowiadają swoje życiowe historie.
All marine life is very evolved compared to life in the surface oceans.
Całe życie morskie jest bardzo Evolved w porównaniu do życia w oceanach powierzchniowych.
Prince knew no other life than a life of luxury.
Książę nie znał innego życia, niż to w luksusie.
You choose this life or no life.
Wybieraj: to życie albo żadnego życia.
This life here on earth is really only an introduction and a preparation for eternal life.
To życie tutaj na ziemi jest naprawdę tylko wstępem i przygotowaniem do życia wiecznego.
If you find your life tangled up with someone else's life...
Jeśli odkryjesz, że twoje życie splotło się z życiem kogoś innego...
All life is born of Gaia and each life has a spirit.
Wszystkie istoty rodzą się z Gai i każde życie posiada ducha.
Sometimes play life's got real life consequences.
Czasami zabawy, mają swoje konsekwencje.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 159175. Pasujących: 159175. Czas odpowiedzi: 342 ms.

new life 1586
real life 1264

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo