Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "line" na polski

Wyszukaj line w: Definicja Synonimy

Sugestie

2377
1083
742
708
679
on-line 568
Squares symbolize stability, line connecting them signifies companionship.
Kwadraty symbolizują stabilność, oparcie. łącząca je linia - towarzystwo.
Thin line between heaven and here.
Cienka jest linia między niebem a tym miejscem.
Imagine that this line represents time.
Wyobraź sobie, że ta linia reprezentuje czas.
I heard you caught another central line.
Słyszałem, że znowu trafiła ci się linia centralna.
Maximum speed for which a line has been designed.
Maksymalna prędkość, dla której została zaprojektowana linia lub odcinek linii.
I suggest keeping your students in line. Professor.
Sugeruję, by pan trzymał swoich studentów na smyczy, profesorze.
I've crossed the line now, Sinead.
"Nigdy więcej nie chcę oglądać twojej twarzy." Posunęliśmy się za daleko, Sinead...
I keep thinking of that line.
A ja bez przerwy przypominam sobie tę kwestię.
They fell across the last line.
Na kartce pozostały ślady jej łez, które upadły na ostatnie linijki wiersza.
No security was provided for this third credit line.
W odniesieniu do tej trzeciej linii kredytowej nie zostało ustanowione żadne zabezpieczenie.
Click and drag to draw a line.
Przytrzymując klawisz myszy, przeciągnij, aby narysować linię.
Organising local and parliamentary elections in line with the amended electoral arrangements.
Zorganizowanie głosowania podczas wyborów lokalnych i wyborów do Zgromadzenia Narodowego zgodnie ze zmienionymi zasadami wyborczymi.
The Employment Committee wants a separate budget line.
Parlamentarna komisja zatrudnienia chce na ten cel odrębnej pozycji budżetowej.
Anyone not falling into line with political correctness is criminalised.
Każdy, kto nie postępuje zgodnie z zasadą poprawności politycznej, traktowany jest jak przestępca.
Black box showed everything on line and working perfectly.
Czarna skrzynka pokazuje, że wszystko jest włączone i działa dobrze.
Keeping my own people in line.
Pilnując, aby moi ludzie mieli niezłe życie.
Show cleavage, say the line.
Pokaż tę dróżkę między piersiami, powiedz kwestię.
Please wait behind the white line.
Proszę odsunąć się i czekać za białą linią.
Eleanor drew the line at Christmas day.
Eleanor 'narysowała linie' (?) na Boze Narodzenie.
Dear passengers, welcome aboard Vranduk-Sarajevo line.
Drodzy pasażerowie, witamy na linii Vranduk - Sarajewo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34862. Pasujących: 34862. Czas odpowiedzi: 247 ms.

on-line 568

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo