Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mark" na polski

Wyszukaj mark w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

660
223
198
mark-up 194
Reverse main thrusters on my mark.
Na mój znak przerzuć główne ciągi na bieg wsteczny.
Type-approval mark (if available): ...
Znak(i) homologacji typu, jeżeli istnieje(-ą):...
I found an identical mark on our male victim's arm.
Znalazłam identyczny ślad na ramieniu mężczyzny.
Nor shall any bearing mark of my enemy.
I nie pozwolę, by robił to ktoś noszący znamię mojego wroga.
That's just a birth mark.
Nie, dziękuję, ale to tylko znamię.
Type-approval mark for each position: ...
Znak homologacji typu w odniesieniu do każdego umiejscowienia: ...
She left a lipstick mark on the Porsch.
Ona zostawiła znak szminki na Porsch.
Prepare to ignite charges on my mark.
Bądźcie gotowi do odpalenia ładunków na mój znak.
On my mark, Mr. Kim.
Na mój znak, panie Kim.
Unfamiliar, But certainly the mark of a slave.
Nieznanego, ale to z pewnością znak niewolników.
I know that I've seen this strange check mark somewhere before.
Wiem, że widziałem ten dziwny znak odznaczenia wcześniej.
We're just waiting for Jeremy's mark to grow.
Czekamy aż znak Jeremy'ego się powiększy.
The original mark and, where appropriate, the additional mark shall both be clearly visible once all of the accessories needed for the operation of the engine have been fitted.
Znak oryginalny oraz, gdzie właściwe, znak dodatkowy muszą być dobrze widoczne po instalacji wszystkich akcesoriów potrzebnych do działania silnika.
This journalist mark is actually really nice.
Wiesz, ten dziennikarz Mark, jest naprawdę miły.
Perfect day to mark that special fire hydrant.
Doskonałego dnia, by splamić się ten specjalny hydrant pożarowy.
Institutions shall mark their positions to market whenever possible.
Instytucje dokonują w miarę możliwości wyceny swoich pozycji według wartości rynkowej.
73,000 kilometers, bearing 0 mark 4.
Siedemdziesiąt trzy tysiące kilometrów, namiar zero na cztery.
That bite mark matches your dental records.
Ten ślad po ugryzieniu pasuje do twojej karty dentystycznej.
She earns every mark she gets.
Ona zarabia na każdym znaku, który dostaje.
Please mark this as Exhibit 19.
Proszę oznaczyć to jako dowód rzeczowy nr 19.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11973. Pasujących: 11973. Czas odpowiedzi: 107 ms.

mark-up 194

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo