Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: important milestone
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "milestone" na polski

kamień milowy kamieniem milowym
krok milowy
etap
milowy krok
krokiem milowym
kamienia milowego
etapowy
przełomową
Milestone

Sugestie

The LUMINA 1588 is a future-oriented milestone for edgebanders.
LUMINA 1588 performance to zorientowany na przyszłość kamień milowy w dziedzinie okleiniarek wąskich powierzchni.
It was a milestone in our cooperation.
Był to kamień milowy w naszej współpracy.
Like the Sonus Faber Guarneri, we have here a milestone in high-end, small box speaker design.
Podobnie jak w przypadku Sonus Faber Guarneri, mamy do czynienia z kamieniem milowym w high-endzie, w kategorii zestawów głośnikowych o małych rozmiarach obudowy.
Our development is a new milestone in Antenna Technology.
Nasz rozwój jest nowym kamieniem milowym w technologii anteny.
And we're another milestone in the great continuing world history.
Robimy tutaj kolejny krok milowy w budowaniu światowej historii.
It's a milestone in robotics.
Jest to kamień milowy w dziedzinie robotyki.
Today's vote on the European citizens' initiative is a milestone for more democracy in Europe.
Dzisiejsze głosowanie nad europejską inicjatywą obywatelską stanowi kamień milowy dla demokracji w Europie.
Another milestone in NIVELCO's expansion on the industrial analytical market has been reached.
Kolejny kamień milowy w ekspansji NIVELCO na polu analizatorów przemysłowych został osiągnięty.
This is a milestone in robotics.
Jest to kamień milowy w dziedzinie robotyki.
This card is about the commitments, reunion and milestone.
Ta karta jest o zobowiązania, łączenie i kamień milowy.
This is a significant milestone in your life.
To wielki kamień milowy w twoim życiu.
Because it's a really big milestone for you, Mom.
Ponieważ to jest naprawdę duży kamień milowy dla ciebie, Mamo.
You starting your period is just another milestone on the road to health.
Powrót miesiączkowania to kolejny kamień milowy na drodze do wyzdrowienia.
It's a milestone in her spiritual life.
To kamień milowy w jej życiu duchowym.
It's quite a milestone for this man.
To kamień milowy dla tego człowieka.
But that glorious milestone is not the end of her journey.
Ale ten chwalebny kamień milowy nie jest końcem jej podróży.
This eulogy could be a real milestone in your political life.
Ta przemowa mogłaby być prawdziwym kamieniem milowym w twoim życiu politycznym.
Another boxing milestone is at hand.
Następny kamień milowy mamy w zasięgu ręki.
For us, a major and exciting milestone.
Dla nas jest to ważny i ekscytujący kamień milowy.
It's a milestone in a Latina's life.
To kamień milowy w życiu Latynoski.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 507. Pasujących: 507. Czas odpowiedzi: 173 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo