Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "need round-the-clock" na polski

If she wakes up, it's possible she'll need round-the-clock care.
Jeśli się obudzi, możliwe, że będzie potrzebna jej opieka nonstop.
They tell me I need round-the-clock minding to prevent Ml6 from knocking me off.
Mowią mi, że potrzebują obserwacji całodobowej żeby MI6 mnie mnie nie odstrzeliło.
If you need round-the-clock counseling, you're welcome to stay here... for a night or two.
Jeśli potrzebujesz porad przez 24/7, jesteś mile widziana, by zostać na noc lub dwie.

Pozostałe wyniki

She breathes with the help of special equipment and needs round-the-clock care.
Oddycha za pomocą specjalnego sprzętu i wymaga całodobowej opieki.
My mother needs round-the-clock care in a place where she is not alone all day, in a place where she can have a staff to entertain her and feed her and handle the medications.
Mama potrzebuje opieki całodobowej gdzieś, gdzie nie będzie sama, i ktoś będzie ją zabawiał, karmił i podawał leki.
Don't need no round-the-clock smothering.
Dr. Walker, my superiors agree that I need 24-hour round- the-clock medical assistance.
Dr. Walker, moi przełożeni zgadzają się z tym, że potrzebuje 24-godzinnej opieki medycznej.
And if Rusty really needs 'round-the-clock protection, it's better than dragging him across town, isn't it?
Jeżeli Rusty naprawdę potrzebuje ciągłej ochrony, to lepiej nie ciągać go po całym mieście, prawda?
4-3, 4-3, I need a round-the-clock security detail on a patient Magulat, M- A-gulat,
43-43, potrzebuję całodobową ochronę dla pacjenta o nazwisku Magulat. M-A-gulat...
I need you to supervise round-the-clock surveillance for our new friend Miguel.
Proszę zająć się stałą obserwacją naszego nowego przyjaciela, Miguela.
She'll need round the clock babysitters.
Będzie potrzebować całodobowych opiekunek.
But he needs round-the-clock care.
Kenny needs round-the-clock care.
And she'll need a lifetimeof medical treatmentwith round-the-clock care.
Będzie też wymagała leczenia przez całe życie i 24h opieki.
Now you'll have round-the-clock work, all the funds that you need.
Inside is a cell phone, we must be able to reach you round the clock, until we close file and we don't need you.
W środku jest telefon, masz być dostępny przez całą dobę, dopóki nie zakończymy śledztwa.
We'll need super-virile men scoring 'round the clock.
Potrzebujemy armii super ogierów, bzykających się na okrągło!
She needs real help, maybe a stay in an institution where she can get round-the-clock care and medication.
Potrzebuje pomocy, może pobyt w ośrodku gdzie miałaby całodobową opiekę i leki
I need one day working 'round the clock with no interruptions.
I te herbaciane ciasteczka, które tak bardzo kochasz!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 3. Czas odpowiedzi: 163 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo