Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "needs a" na polski

Sugestie

Europe needs a proactive human rights policy.
Europa potrzebuje aktywnych działań na rzecz ochrony praw człowieka.
Sounds like Lesher needs a little more convincing.
Wygląda na to, że Lesher potrzebuje czegoś bardziej przekonywującego.
Seems your banker needs a little more convincing.
Najwidoczniej twój bankier wymaga czegoś więcej, aby go przekonać.
Non-motorised transport (walking and cycling) needs a wide network of the bicycle lanes.
Transport niezmotoryzowany (ruch pieszy i rowerowy) wymaga rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych.
The EU needs a balanced system if it wants to become a knowledge based economy.
UE potrzebuje zrównoważonego systemu, jeżeli chce stać się gospodarką opartą na wiedzy.
Europe needs a budget that reflects future challenges not its past political arguments.
Europa potrzebuje budżetu, który odzwierciedlałby przyszłe wyzwania, a nie przeszłe argumenty polityczne.
Europe needs a legislative and institutional framework to resolve the insolvency of systemic important financial institutions.
Europa potrzebuje ram prawnych i instytucjonalnych, aby zaradzić niewypłacalności ważnych instytucji finansowych.
The EU urgently needs a Commissioner for Human Rights.
UE potrzebuje pilnie komisarza odpowiedzialnego za prawa człowieka.
I believe that international debate needs a reality check here.
Sądzę, że debata międzynarodowa wymaga konfrontacji z faktami.
Europe needs a common regulatory system in this area.
Europa potrzebuje wspólnych przepisów w tej dziedzinie.
Nobody needs a second military satellite programme unless it is used for EU geostrategic and military interests.
Nikt nie potrzebuje drugiego wojskowego programu satelitarnego, chyba że będzie on wykorzystywany w interesach geostrategicznych i wojskowych UE.
Europe needs a single strategic energy policy, which would ensure the efficient use of resources and minimize environmental impact.
Europa potrzebuje wspólnej strategicznej polityki energetycznej, która zapewniałaby efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację wpływu na środowisko.
First of all, I do not believe that the European Union needs a common policy for minorities.
Przede wszystkim nie uważam, że Unia Europejska potrzebuje nowej polityki wobec mniejszości.
As became evident in the autumn, Europe needs a financial market that functions effectively.
Jesienią okazało się niezbicie, że Europa potrzebuje rynku finansowego, który funkcjonowałby w sposób efektywny.
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
The European Union needs a sustainable energy strategy and a modern, safe and efficient transport infrastructure.
Unia Europejska potrzebuje zrównoważonej strategii energetycznej oraz nowoczesnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury transportowej.
Earlier on, Baroness Ashton, you said that Europe needs a credible foreign policy.
Wcześniej twierdziła pani, że Europa potrzebuje wiarygodnej polityki zagranicznej.
Europe needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
Europa potrzebuje innych ambicji, a obywatele oczekują bardziej przekonującej reakcji.
It is a serious issue that needs a serious debate.
To poważna kwestia, która wymaga poważnej debaty.
This country also needs a European perspective.
Ten kraj również potrzebuje europejskiej perspektywy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5934. Pasujących: 5934. Czas odpowiedzi: 546 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo