Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "needs the" na polski

potrzebuje
potrzeb

Sugestie

You think everyone needs the best.
Myślisz, że wszyscy potrzebują tego, co najlepsze.
Ross needs the towels more than me.
Myślę, że Ross potrzebuje bardziej niż ja tych ręczników.
The Commission proposes an amount which needs the authorization of the Budgetary Authority in order to be mobilised.
Kwota zaproponowana przez Komisję wymaga zezwolenia władzy budżetowej w celu jej wykorzystania.
Europeana is an open, forward-looking project which needs the support of all the Member States.
Europeana to projekt otwarty i przyszłościowy, wymagający wsparcia wszystkich państw członkowskich.
Again the Global Fund needs the promise of substantial, predictable long term funding.
Fundusz Światowy potrzebuje zagwarantowania znacznych, przewidywalnych i długoterminowych dotacji.
Special attention needs the active inclusion of young people, the elderly and migrants.
Należy poświęcić szczególną uwagę aktywnej integracji ludzi młodych, osób starszych i migrantów.
It needs the cooperation of 8 members to obtain funding.
Żeby otrzymać fundusze potrzebna jest współpraca aż ośmiu krajów członkowskich.
Frontex needs the appropriate mandates and resources.
Frontex potrzebuje odpowiednich uprawnień i środków.
The European Union needs the new Solidarity Fund now more than ever.
Unia Europejska potrzebuje teraz nowego Funduszu Solidarności bardziej niż kiedykolwiek.
The European Union needs the benefits that this Treaty will bring.
Unii Europejskiej potrzebne są korzyści, które ten Traktat przyniesie.
Europe needs the means to match its ambitions, however.
Jednakże Europa potrzebuje środków współmiernych do jej ambicji.
It needs the allocation of resources, maintenance and equipment.
Wymaga ona podziału zasobów, utrzymania i wyposażenia.
There is no doubt that for Parliament to perform its duties effectively, it needs the appropriate means.
Nie ulega wątpliwości, że aby Parlament mógł efektywnie wykonywać swoje zadania potrzebuje stosownych środków.
Europe needs the European Union to have a budget.
Europie potrzebne jest, aby Unia Europejska miała budżet.
This needs the financial support we are giving.
I do tego potrzebne jest wsparcie finansowe, jakie dajemy.
The Presidency needs the European Parliament and is therefore at its disposal.
Prezydencja potrzebuje Parlamentu Europejskiego, a tym samym pozostaje do jego dyspozycji.
The French Presidency needs the European Parliament's support on these various issues in order to achieve concrete results.
Dla osiągnięcia konkretnych wyników, francuska prezydencja potrzebuje wsparcia Parlamentu Europejskiego w tych różnych sprawach.
The FYROM needs the European agenda as a stimulus to positive changes in the future.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii potrzebuje programu europejskiego jako zachęty do pozytywnych zmian w przyszłości.
However, South Sudan also needs the EU's unequivocal support politically.
Jednak Sudan Południowy potrzebuje również zdecydowanego poparcia politycznego ze strony UE.
Science needs the light of free expression to flourish.
Nauka potrzebuje wolności wypowiedzi, aby rosnąć.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 891. Pasujących: 891. Czas odpowiedzi: 555 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo