Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nothing" na polski

Sugestie

6524
5116
3054
2708
2638
2603
You understand, its nothing personal...
Zrozum, to nic osobistego... kazali mi.
I hope nothing bad has happened.
Mam nadzieję, że nic złego mu się nie stało.
There's nothing wrong with nice.
Nie ma też nic złego we "wspaniale".
Passive resistance means nothing to him.
Pasywny ruch oporu nic dla niego nie znaczy.
I'm sure nothing untoward will happen.
Jestem pewien, że nie zdarzy się nic nieprzewidzianego.
He acted like nothing even happened.
Zaczął mnie podrywać, jakby nic się nie stało.
Everybody's flipping out over nothing.
Chodzi o to, że wszyscy robią zamieszanie o nic.
And nothing unexpected... ever happened.
I nigdy nie przydarzało się... nic nieoczekiwanego.
After today... nothing would surprise me.
Po dziejszym dniu... nic by mnie nie zaskoczyło.
A man who believes in nothing Is dangerous.
Człowiek, który nie wierzy w nic, jest niebezpieczny.
This 60-year conflict has solved nothing.
Trwający od sześćdziesięciu lat konflikt niczego nie rozwiązał.
Basically, there is nothing supranational about these issues.
W gruncie rzeczy nie istnieją w tych obszarach żadne ponadnarodowe zjawiska.
Obviously, we can expect nothing.
To oczywiste, że nic nie możemy od niego oczekiwać.
My-My fate is nothing compared to Edmond's.
Mój los i tak jest niczym, w porównaniu do losu Edmonda.
Maybe nothing is worse than this.
Być może "nic" jest gorsze niż to.
Otherwise, nothing makes any sense.
Bo w przeciwnym razie, nic nie ma sensu.
You can't cry on my shoulder then pretend nothing happened.
Nie może mnie pan wyciągać z domu w środku nocy, płakać w rękaw a potem udawać, że nic się nie stało.
I thought nothing changes in Sicily.
Myślałem, że nic się na Sycylii nie zmienia.
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.
Ale nic nie powoduje problemów z sercem i mózgiem jednocześnie.
But the surface itself is also nothing.
Idziemy, nie spadając w dalszą nicość, ale sama powierzchnia jest... niczym.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105209. Pasujących: 105209. Czas odpowiedzi: 490 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo