Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nutritional" na polski

Sugestie

122
63
The manufacturer may complete the particular nutritional purpose with the reference: 'exocrine pancreatic insufficiency'.
Producent może spełnić szczególny cel żywieniowy odniesieniem "zewnątrzwydzielniczy niedobór trzustkowy".
A nutritional experiment was performed on Wistar rats allocated to 3 groups of 8 animals each.
Eksperyment żywieniowy przeprowadzono na szczurach Wistar przydzielonych do 3 grup po 8 osobników w każdej.
Across Europe, school lunch nutrition standards are the basis for improving nutritional intake of all school children.
Normy dotyczące posiłków są w całej Europie podstawą do poprawy żywienia wszystkich dzieci szkolnych.
Thyroid and nutritional deficiencies should be corrected before initiating INCRELEX treatment.
Przed rozpoczęciem leczenia produktem INCRELEX należy wyrównać niedobory dotyczące tarczycy lub stanu odżywienia.
She wants sympathy, not nutritional advice.
Kobieta potrzebuje współczucia, nie rad, jak się odżywiać.
Then their nutritional autonomy might be hierarchical.
Wtedy ich autonomii odżywcza może być hierarchiczna. Ok.
They perform many useful functions such as improving texture, appearance and nutritional values.
Spełniają one szereg pożytecznych zadań, takich jak poprawa konsystencji, wyglądu i wartości odżywczej.
The products shall as much as possible match the nutritional habits of the beneficiary population.
Produkty powinny w największym możliwym zakresie odpowiadać zwyczajom żywieniowym ludności będącej beneficjentem.
'Sensory and nutritional quality' stresses the positive impact on health and well-being.
Poprawa "jakości sensorycznej i właściwości odżywczych" może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia.
The designation under which a product is sold shall be accompanied by an indication of its particular nutritional characteristics.
Oznaczeniu, pod jakim sprzedawany jest produkt, towarzyszy wskazanie jego szczególnych właściwości odżywczych.
They are usually not chemically well-defined except for basic nutritional constituents.
Zazwyczaj nie są one dostatecznie określone pod względem chemicznym, z wyjątkiem podstawowych składników odżywczych.
No claims about any nutritional or health benefits of the additions should be made.
Na produktach tych nie powinny być umieszczane żadne oświadczenia o ewentualnym korzystnym wpływie na wartość odżywczą lub zdrowie.
Eligibility to receive the food aid shall be subject to clearly-defined criteria related to nutritional objectives.
Uprawnienia do otrzymania pomocy żywnościowej muszą spełniać wyraźnie określone kryteria związane z celami w zakresie wyżywienia.
Heat treatment of such ingredients could have adverse effects on their nutritional qualities.
Obróbka cieplna tych składników mogłaby mieć niekorzystny wpływ na ich wartość odżywczą.
Further, the label should include a recommendation to seek advice of a nutritional expert.
Ponadto etykieta powinna zawierać zalecenie zwrócenia się o radę do eksperta w zakresie żywienia.
Member States shall choose the food products on the basis of objective criteria including nutritional values and suitability for distribution.
Państwa członkowskie wybierają produkty żywnościowe w oparciu o obiektywne kryteria, uwzględniając wartości odżywcze i przydatność do dystrybucji.
Metabolism and nutritional disorders: dehydration, generally associated with nausea, vomiting and/ or diarrhoea.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: odwodnienie, któremu na ogół towarzyszyły nudności, wymioty i (lub) biegunka.
Let us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.
Nauczmy dzieci kultury żywieniowej, ponieważ jest to bardzo ważne zadanie.
Carcasses that are too light and of low nutritional and technological quality are excluded.
Wyklucza się tusze zbyt lekkie, o niskiej jakości odżywczej i technologicznej.
nutritional, behaviour and pet care.
w zakresie żywienia zwierząt domowych, opieki nad nimi i ich zachowań.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 865. Pasujących: 865. Czas odpowiedzi: 225 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo