Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: be ok with
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ok with" na polski

nic przeciwko
w porządku z
ok z
nie przeszkadza
dobrze z
przeszkadza ci

Sugestie

57
And I'm OK with it.
I nie mam nic przeciwko temu.
Let's ask Dr Parenti, if it's OK with Agent Crane.
Zapytajmy doktora Parentiego, jeśli agent Crane nie ma nic przeciwko.
I am ok with the situation as it is now.
Jestem ok z sytuacji, jak jest teraz.
You said you were OK with me going into politics.
Mówiłaś, że nie masz nic przeciwko mojemu wejściu w politykę.
If that's OK with you.
Jeżeli nie ma pan nic przeciwko.
As long as you're OK with it.
Tak długo jak nie masz nic przeciwko.
Payson says you're OK with her taking cortisone.
Payson mówi, że uważacie, że nie macie nic przeciwko, braniu przez nią kortyzonu.
Ritchie, if it's OK with you... I'd like to bring in a colleague to discuss your condition.
Ritchie, jeśli nie masz nic przeciwko... chciałabym przyprowadzić kolegę, który określi twój stan zdrowia.
If it's OK with you, I might skip tonight.
Nie masz nic przeciwko, żebym dziś nie przychodził.
I'd like to take Payson, if that's OK with you.
Chciałbym zabrać Payson, jeśli nie masz nic przeciwko.
Well, if it's OK with the Hawk...
Skoro Hawk nie ma nic przeciwko.
Are you OK with Becca spending the night?
Czy nie macie nic przeciwko, by Becca tu zanocowała?
You know, I hope it's OK with lynn that I came instead.
Mam nadzieję, że Lynn nie będzie miała nic przeciwko, iż ja przyszedłem zamiast niego.
So if you want to ask him to do - ...the service, that's OK with me.
Więc jeśli chcesz go poprosić-- ...o usługi, nie mam nic przeciwko.
Are you ok with all of that?
Wszystko w porządku z tym wszystkim?
I sort of FELT the urge to have a that ok with you?
Mam ochotę na pogawędkę... czy zgadzacie się?
If this rule will be reconsidered (you can read a few users comments here, about expecting this, being ok with this, singling out, etc.) I will reconsider.
Jeśli zasada ta zostanie ponownie rozpatrzona (można przeczytać kilka komentarzy tutaj użytkowników, o spodziewa to, jest ok, z tego, wyodrębnienie, itd.) Będę ponownie rozważyć.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More
Ta strona wykorzystuje cookies, aby poprawić swoje doświadczenie. Będziemy zakładać, że jesteś w porządku z tym, ale można z nich zrezygnować, jeśli chcesz.Zaakceptować Czytaj więcej
Unless you start dancing, which I'm OK with.
Chyba, że zaczniesz tańczyć w nocnych klubach, bo myślałem o tym, i to by mi nie przeszkadzało.
We're doing OK with the other 2.
Dajemy sobie radę z pozostałą dwójką.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 562. Pasujących: 562. Czas odpowiedzi: 197 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo