Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "on the surface" na polski

na powierzchni na powierzchnię na zewnątrz
po powierzchni
na pozór
na planecie
z zewnątrz
z wierzchu
z powierzchni
z pozoru
na pierwszy rzut oka
powierzchownie
o powierzchnię
nad powierzchnią
Process used to remove the slime layer on the surface.
Proces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.
TachoSil contains fibrinogen and thrombin as a dried coating on the surface of a collagen sponge.
TachoSil zawiera fibrynogen i trombinę w postaci suchej powłoki na powierzchni gąbki kolagenowej.
There's something totally different underneath than what's on the surface.
Pod spodem jest zupełnie inna niż na zewnątrz.
HER2 is found in large amounts on the surface of some cancer cells where it stimulates their growth.
HER2 występuje w dużych ilościach na powierzchni niektórych komórek rakowych i pobudza ich rozrost.
AVONEX exerts its biological effects by binding to specific receptors on the surface of human cells.
Produkt AVONEX wywiera działanie biologiczne poprzez wiązanie się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórek ludzkich.
A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
Thick foam floats on the surface of the river.
Gruba piana utrzymuje się na powierzchni rzeki.
MabCampath binds to an antigen on the surface of certain white blood cells, called lymphocytes.
MabCampath wiąże się z antygenem na powierzchni określonych białych krwinek zwanych limfocytami.
An indicator of whether an EarthResource appears on the surface or has been detected under cover rocks.
Wskaźnik określający czy EarthResource występuje na powierzchni, czy zostało wykryte pod przykryciem skał.
The TPO receptor is predominantly expressed on the surface of cells of the myeloid lineage.
Ekspresja receptora trombopoetyny zachodzi przeważnie na powierzchni komórek linii mieloidalnej.
New marking technology using a carbon dioxide laser for etching information on the surface of fresh fruit was developed.
Opracowana została nowa technologia znakowania wykorzystująca laser na dwutlenku węgla do wytrawiania informacji na powierzchni świeżych owoców.
Erlotinib blocks the epidermal growth factor receptors, which can be found on the surface of certain tumour cells.
Erlotinib blokuje receptory naskórkowego czynnika wzrostu, które występują na powierzchni pewnych komórek nowotworowych.
There might be something on the surface of the chair.
Może coś jest na powierzchni krzesła.
Then a year on the surface, six months back.
Potem rok na powierzchni, i sześciomiesięczny powrót.
There's no reward waiting for you on the surface.
Na powierzchni nie ma żadnej zapłaty.
He is on the surface monitoring the plasma infusion.
Monitoruje teraz na powierzchni wlew plazmy.
The accident on the surface was caused by a remnant of an ancient and tragic era.
Wypadek na powierzchni był spowodowany przez pozostałości po dawnych i tragicznych czasach.
But I thought all the people on the surface were deformed.
Ale myślałem, że wszyscy ludzie na powierzchni zostali zdeformowani.
Only it reads on the surface with us.
Tak myślę, tylko że jest na powierzchni razem z nami.
Which seems to be on the surface of this body.
Która wydaje się być na powierzchni tej planetoidy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1486. Pasujących: 1486. Czas odpowiedzi: 212 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo