Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "on the surface of the" na polski

na powierzchni
na powierzchnię
A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
Thick foam floats on the surface of the river.
Gruba piana utrzymuje się na powierzchni rzeki.
There might be something on the surface of the chair.
Może coś jest na powierzchni krzesła.
Applied on the surface of the skin, it creates a protective film, disinfects and reduces itching.
Na powierzchni skóry tworzy ochronną warstwę, dezynfekuje i redukuje swędzenie.
I saw a flower growing on the surface of the moon.
Widziałem kwiat rosnący na powierzchni Księżyca.
This mysterious creature hardly ever appears on the surface of the dunes.
To tajemnicze stworzenie rzadko pojawia się na powierzchni wydm.
Also on the surface of the scalp may appear small blackheads, formed of broken hairs.
Również na powierzchni skóry głowy mogą pojawić się małe zaskórników, utworzone z uszkodzone włosy.
And these metals accumulate as minerals on the surface of the bacteria.
Te metale gromadzą się jako minerały na powierzchni bakterii.
The laxative is on the surface of the bone.
Środek przeczyszczający jest na powierzchni kości.
We were conducting some geological experiments on the surface of the asteroid.
Przeprowadzaliśmy na powierzchni asteroidy badania geologiczne.
The MMI touch pad is located on the surface of the rotary pushbutton.
Powierzchnia obsługi MMI-touch znajduje się na powierzchni pokrętła sterującego.
The pre-crush shall be performed on the surface of the honeycomb to which the front sheets are attached.
Zgniatanie wstępne przeprowadza się na powierzchni bloków pustakowych, do których przymocowane są przednie arkusze.
The letter shall be stamped directly on the surface of the meat using an indelible ink.
Stempel z literą jest umieszczany bezpośrednio na powierzchni; należy użyć nieusuwalnego tuszu.
It blocks a protein called CCR5, which is found on the surface of the cells in the body that HIV infects.
Blokuje on białko określane jako CCR5, które występuje na powierzchni komórek w organizmie zakażanych przez wirus HIV.
Feeding during the test comprises 25 mg of ground rolled oats per vessel placed carefully on the surface of the soil so as to avoid injuring the worms.
Karmienie podczas badania polega na ostrożnym umieszczeniu na powierzchni gleby 25 mg zmielonych płatków owsianych, tak aby uniknąć uszkodzenia organizmów.
If all goes as planned, we shall see The most powerful explosion never caused on the surface of the earth.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wkrótce zobaczymy największą eksplozję, jaką kiedykolwiek przeprowadzono na powierzchni Ziemi.
Dusting of skin flakes (dandruff) on the surface of the hair
Odkurzanie płatków skóry (łupież) na powierzchni włosów
Right now we must pray for our fellow pilgrims on the surface of the planet whose lives may be in danger.
Teraz musimy modlić się za naszych towarzyszy, którzy zostali na powierzchni planety, ponieważ ich życie może być zagrożone.
There's an oily film on the surface of the hair.
Na powierzchni włosa jest cienka warstwa oleju.
My point is, the epithelials found on the surface of the glove... they're not Laroi Steele's.
Chodzi mi o to, że naskórek znaleziony na powierzchni rękawic... Nie należy do Laroi'a Steele'a.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 243. Pasujących: 243. Czas odpowiedzi: 313 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo