Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: to patch a rough patch
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "patch" na polski

Sugestie

169
123
eye patch 102
Each transdermal patch contains 36 mg of oxybutynin.
Ka dy plaster ze rodkiem leczniczym zawiera 36 mg oksybutyniny.
Each patch is packed in a sealed laminated sachet.
Każdy plaster jest zapakowany w szczelnej laminowanej saszetce.
Also, traditional patch simply counted slashes when stripping path prefixes; patch now counts pathname components.
Ponadto, tradycyjny patch po prostu zlicza ukośniki przy obcinaniu przedrostków ścieżkowych; patch liczy obecnie składowe nazwy pliku.
After 50, it's just patch, patch, patch.
Po 50-ce, to tylko tu łata, tam łata.
Only one patch is to be worn at a time.
Jednocześnie można nosić tylko jeden plaster.
Do not use scissors as you may accidentally damage the patch.
Nie używać nożyczek, ponieważ można przypadkowo uszkodzić plaster.
Apply the patch immediately after removing it from the sachet.
Nakleić plaster natychmiast po wyjęciu z saszetki.
SACHET (Contains 1 transdermal patch)
SASZETKA (zawiera 1 plaster ze rodkiem leczniczym)
However, this is not expected from the low dose of testosterone delivered by the Livensa patch.
Jednakże nie oczekuje się takiego działania podczas stosowania małych dawek testosteronu uwalnianych przez plaster Livensa.
The patch should be applied immediately after opening the sachet and removing both parts of the protective release liner.
Plaster należy nakleić bezpośrednio po otwarciu saszetki i zdjęciu obu części ochronnej warstwy nieprzylepnej.
If the patch detaches prematurely, it may be reapplied.
Jeśli plaster ulegnie przedwczesnemu odklejeniu, można go nakleić ponownie.
Always make sure your patch is covered by clothing.
Zawsze należy upewnić się, że plaster jest przykryty odzieżą.
The used patch should be disposed of as medical waste in accordance with local regulations.
Wykorzystany plaster należy usunąć jako odpad produktu medycznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
The patch should be applied at approximately the same time every day.
Plaster należy naklejać w przybliżeniu o jednakowej porze każdego dnia.
Each patch is packed in a separate sachet.
Każdy plaster jest zapakowany w oddzielną saszetkę.
Hold the patch in both hands with the protective liner facing you.
Trzymać plaster w obu rękach, zwrócony warstwą ochronną do siebie.
Only one patch is to be worn at a time.
Jednocześnie można stosować tylko jeden plaster.
The patch needs to be changed twice weekly.
Plaster należy zmieniać dwa razy w tygodniu.
The name of your medicine is EVRA transdermal patch.
Nazwa leku to EVRA system transdermalny, plaster.
After use the patch still contains substantial quantities of active ingredients.
System transdermalny, plaster, po zużyciu nadal zawiera znaczne ilości aktywnych składników.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3709. Pasujących: 3709. Czas odpowiedzi: 123 ms.

eye patch 102

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo