Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "people" na polski

Sugestie

5664
5089
4432
3916
3132
3013
two people 2828
Those people dying in Ma'an are our people.
Ci ludzie, umierający w Ma'an to nasi ludzie.
Anything related to people or groups of people.
Wszystko co odnosi się do ludzi lub grup ludzi.
And they shot people - innocent people.
I strzelali do ludzi, do niewinnych ludzi.
There are people inside people... Inside people... inside people.
ludzie w środku ludzi... w środku ludzi... w środku ludzi.
And Panamanian people are most kindness and fun people in the world.
I Panamy ludzie są najbardziej życzliwość i zabawnych ludzi na świecie.
Study shows that older people tend to experience this unbearable pain more than any other younger people.
Badanie pokazuje, że starsi ludzie mają skłonność do przeżywania ten nieznośny ból bardziej niż innych ludzi młodszych.
And good people come from good people.
A dobrzy ludzie rodzą się z dobrych ludzi.
Some people call me, some important people.
Trochę ludzi dzwoni do mnie, trochę ważnych ludzi.
2,500 left-handed people die each year using products designed for right-handed people.
2,500 leworęcznych ludzi umiera co roku używając produktów zaprojektowanych dla praworęcznych ludzi.
According to people everything what people do and make is culture.
Według ludzi wszystko co robią ludzie jest kulturą.
Have your people call my people.
Niech twoi ludzie zadzwonią do moich ludzi.
I stopped worrying about what people thought and started staring people down more.
Przestaję się martwić o to co ludzie sobie myślą i zaczynam bardziej wpatrywać się w ludzi.
The friends of randomly chosen people have higher degree, and are more central than the random people themselves.
Przyjaciele przypadkowo wybranych ludzi mają wyższy stopień, i są bardziej centralni niż przypadkowi ludzie.
Successful people... should only remember important people.
Ludzie sukcesu powinni pamiętać tylko ważnych ludzi.
I wonder why people try to demean wealthy people.
Zastanawiam się, dlaczego ludzie starają się poniżać bogatych ludzi.
My people will certainly not be calling your people.
Moi ludzie zdecydowanie nie zadzwonią do twoich ludzi.
You bring people, he brings people...
Ty przyprowadzisz ludzi, on przyprowadzi ludzi, będzie walka...
My people, meet Wynn Duffy's people.
Moi ludzie, poznajcie ludzi Wynna Duffy'ego.
I performed lethal experiments on approximately two dozen people... innocent people, people we've known from this world...
Prowadziłem śmiertelne eksperymenty na około dwóch tuzinach ludzi, niewinnych ludzi, których znamy z tego świata.
For working people, broke people and old people.
Dla pracujących ludzi, spłukanych i starych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 274859. Pasujących: 274859. Czas odpowiedzi: 1056 ms.

two people 2828

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo