Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "per" na polski

Sugestie

2333
2057
929
905
768
624
426
398
296
Three tubes are inoculated per sample.
Materiał z każdej próbki posiewany jest w trzech probówkach.
The total aid must therefore be calculated per passenger.
Tak więc wysokość pomocy powinna być obliczana w stosunku do każdego pasażera.
Tariff quota restricted to 21 million tonnes per four-year-period.
Kontyngent taryfowy ograniczony do 21 mln ton w okresie czterech lat.
At present it is not per definition included.
Obecnie cel ten nie figuruje w definicji celów priorytetowych programu.
Information updated per 31 May 2015.
Informacje zaktualizowane w dniu 31 maja 2015 r.
Forty engine blocks per muscle strands.
Wzmocniony kadłub. 40 mechanicznych bloków na każdy mięsień.
Averages should be calculated per experiment.
Dla każdego eksperymentu powinny zostać obliczone wartości średnie.
Only one battery needed per blasting cap.
Do breloczka na odpalenie potrzebna jest tylko jedna bateria.
Only one award paid per payline.
Dla jednej linijki wypłacana jest tylko jedna nagroda.
Only one award paid per payline.
Wypłacana jest tylko jedna nagroda na linii wygranych.
Movemail uses mailbox.lock local lockfiles per mailbox.
Movemail używa lokalnych plików blokujących mailbox.lock dla danego mailboxa.
Price 15EURO per piece - same day shipment.
Cena: 15EURO za sztukę - wysyłka w dniu zamówienia, dostawa do drzwi klienta.
Each applicant may submit a single application only per quota.
Każdy wnioskodawca może przedłożyć tylko jeden wniosek w odniesieniu do danego kontyngentu.
If applicable, price per time interval quantities.
W stosownych przypadkach - cena za ilość przypadającą na okres dostawy.
The identification code shall be unique per order book, per trading day and per financial instrument.
Kod identyfikacyjny jest niepowtarzalny na poziomie arkusza zleceń, dnia sesyjnego i instrumentu finansowego.
Shipowners shall contribute EUR 3,5 per GRT per quarter per vessel to the costs of scientific observation.
Armatorzy wpłacają co kwartał 3,5 EUR za BRT w odniesieniu do statku na poczet kosztów obserwacji naukowej.
Examples of intensity-based metrics are impacts per unit of product, per employee, per gross sales and per value-added.
Do przykładów wskaźników opartych na intensywności należy oddziaływanie wyliczane dla jednostki produktu, jednego pracownika, wartości sprzedaży brutto oraz dla wartości dodanej.
A fixed yield per hectare should be established per producer Member State.
Należy ustanowić określoną wielkość plonów z hektara przypadającą na państwo członkowskie będące producentem.
The number and percentage of physical checks carried out per product sector per customs office.
Liczba i odsetek przeprowadzonych kontroli bezpośrednich w podziale na sektory produktów i na urzędy celne.
Applicants may submit one import licence application only per weekly period and per serial number.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o wydanie pozwolenia w ciągu jednego tygodnia, który odpowiada danemu numerowi porządkowemu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18171. Pasujących: 18171. Czas odpowiedzi: 556 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo