Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "point" na polski

Wyszukaj point w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

2928
2848
2739
2636
1748
1578
1507
My third point relates to air traffic.
Trzeci punkt mojej przemowy odnosi się do ruchu powietrznego.
My second point concerns results-oriented evaluation.
Mój drugi punkt dotyczy oceny opartej na osiąganiu wyników.
This point was also made by Mrs Ferrero-Waldner.
Ten punkt był również poruszany przez panią komisarz Ferrero-Waldner.
Select the point onto which the similitude should map the first point...
Wybierz punkt, na który przekształcenie powinno mapować punkt pierwszy...
In the path contract an interchange point must always be defined as a reporting point.
W umowie o trasie punkt wymiany musi być zawsze określony jako punkt raportowania.
A handling point must always be defined in the path contract as a reporting point.
Punkt obsługi musi zawsze być określony w umowie o trasie jako punkt raportowania.
You made your point, Roland.
Wyraziłeś swoje zdanie, ale to ja za niego odpowiadam.
The point is Robbie is not our responsibility.
Chodzi o to, że Robbie to nie nasza odpowiedzialność.
This point also deserves close attention.
Także na tę kwestię należy zwrócić szczególną uwagę.
No conclusion is therefore reached on this point.
Z tego względu nie przyjęto żadnych wniosków w tej kwestii.
Sydney, you're on point.
Sydney poprowadzisz zespół, agenci Vaughn, Weiss i Santos będą cię wspierać.
For made-up and finished articles see point 7.
Dla wyrobów gotowych i wykończonych: zob. pkt 7.
My third point is financial regulation.
Trzecią sprawą, którą chcę poruszyć, jest regulacja rynków finansowych.
My second point concerns Europe 2020.
Moja druga uwaga dotyczy strategii "Europa 2020".
There is no other environmentally responsible starting point.
Nie ma żadnego innego punktu wyjścia, który byłby odpowiedzialny ekologicznie.
My second point relates to collective redress.
Druga kwestia, którą chciałabym podnieść, dotyczy roszczeń zbiorowych.
My other point concerns disabled passengers.
Druga kwestia, którą chcę podnieść, dotyczy pasażerów niepełnosprawnych.
Take another point, namely social policy.
Skupmy się teraz na innym zagadnieniu, a mianowicie na polityce socjalnej.
There'd be some point if...
Natomiast byłby w tym jakiś cel, gdybym...
Whole point was to sneak back.
Chodziło o to, że żeby zakraść się z powrotem.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 55267. Pasujących: 55267. Czas odpowiedzi: 562 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo